alibaba สิงหา 58

alibaba สิงหา 58

วันที่ 2 กย

 

    เชอรรี่ช๊อป   761644289250

เชอรรี่ช๊อป  229227538458    0.0104   x  13000=  135.2

 เชอรรี่ช๊อป  500203719818

  เชอรรี่ช๊อป   229226986776

  เชอรรี่ช๊อป  1000554927535

  หลอด 415001944017

 TarTar Shokun   geal mall  จ่ายวันที่ 2   778674717835

วันที่ 1 สค 58

  พี่ปอย  718986248490

31 /8/58

  เชอรรี่ช๊อป  229225956117   1.5  x  70 =  105

 

  Kristina Siriladarom  510118118023  1*70=70

 Kristina Siriladarom 718971501953   0.0228  x  13000 = 296.4

Kristina Siriladarom   366282817048  0.6*70=42

  Kristina Siriladarom 580216356533   0.8 x 70 = 56

三宅一生包几何包 BAOBAO潮包镭射炫彩包镜面立体女包手提包批发 รัชตา  ศรีอิ่นแก้ว  720033778148  ok

+==clearshop  229225484946   0.0185*13000=240.5

 

 ykpen  720117100252  0.1097*13000=1426.1

 

   ปิดการขาย 731.00  เช้คเมื่อ 15 กย 58

 nuttavut 1901221133955   0.0155*25000=387.5

  137418662776

700055022925  0.0125*13000=162.5

  500178342378  0.0168*13000=218.4

 a  720121517223   0.1*70=14

 a 1600834188323  1.7*70=119

  a 280400046083   2.2*70=154

 a 3301655115353  0.0064*13000=83.2

ton 300146917931

  210947300863  มาแล้ว

Yokkaew Waewwow  560144208391  0.0382 x 13000 = 496.6

  clearshop    1000535418910  0.0582 x 13000 = 756.6

clearshop  210928344951  0.0379 x 25000 = 947.5

     Anunida Anantachoke     Biggy Pawinee   778627616857   0.0097   126.1

Kraisit Chaichan  1600827796509  7.4*70=578

 

 ?? 804102044266

  clearshop  560150687440  0.4 x 70 = 28

 +++  clearshop 804016193911  6.1 x 70 = 427

  ปณิธิ 710094788466   0.1238*20000=3095

  Kraisit Chaichan  100436110514   1.3 x 70 = 91

  Kraisit Chaichan  500180150115   1 x 70 = 70

Kraisit Chaichan

  • 880311209305907727    0.0145 x 13000 = 188.5

Kraisit Chaichan 4972688004  3.6 x 70 =  252

 com  ปิดการขาย  1,415.50

  ton 886157842061  มาแล้ว

  h4b  มาแล้ว

clearshop 560133445898  0.0163  x 13000 = 211.9

  ykpen 317020089000   17 x 70 = 1190

  ปณิะธิ  510160560379

  TON  045211898

 YKPEN778670246804   38.6  x  70 = 2702

 YKPEN 778659507181  ok

  A 210851681956   0.3*70=21

 A668244410412    0.5*70=35

 A9910175463623   2.3*70=161

  A229309811321

A  ปิดการขาย    105.00

   คุณ A ปิดการขาย    70.00

 +……. clearshop  761663549524    0.0159*130000=206.7

  ton

  choompoo  968369855577   0.9*70=63

อรรถกานต  510160914601  2.78180= 486

อรรถกานต  778993429243  1.7*70=119

  1901210503972  0.0419*13000=544.7

1901211177980   0.0364*25000=910

  350423363270  0.0089*25000=222.5

               Na Nanajittung      นงนุช รุ่งแสงพรเจริญ  560319384604  1*70=70

  510114895244  0.1556*25000=3890

 เชอรี่shop  365275231906  2×70=140

  220269978518  2.1*70=147

  ykpen  5066648516404   0.1047*13000=1060.1

  10079577034   0.1333  x 13000 =

 210909140779  0.0454*13000=590.2

  700052633177   0.1159*13000=1506.7

  560126565999  0.046*25000=1150