1688 เมษา 59

 

 

pp99  1901462436180  0.3 x 70 = 21

pp99  888669511397  0.2*70=14

 pp99  211162892779

pp 99 778792844337  0.3  x 70 = 21

 pp 99  700179684816

 

 เชอรี่shop  560305821445  0.0074  x 13000 = 96.2

เชอรี่shop 881677079912101186    0.0015*13000=19.5

 

เชอรี่shop 3904830050021  1 x 70 = 70

เชอรี่shop  227457871410  1.1*70=77

2016-04-26

 atom 280492267843  3 x 70 =  210

 

2016-04-25

 ++++เชอรี่shop 100580943268  0.0229*13000=297.7

  com  227416425095  0.0192*130000=249.6

  ton  768439491033  ok

  +++atom 2250718276  10.4*70=728

 เจตพันธุ์ เจตะภัย  1901466346715  5.2*70= 364

เจตพันธุ์ เจตะภัย  227368059900  6.8*70=476

เจตพันธุ์ เจตะภัย  227409874387  7.2*70=504

+++++++ เก็บภาพบางส่วน แววประกาย  400553846183  0.0131*13000=170.3

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  แววประกาย  211185757939  2*70=140

 

 +++++++ เก็บภาพบางส่วน  หมวย  888613598812   0.0301*13000=391.3

nuntavut  518166406310  0.0121*13000=157.3

 nuntavut  200338314910  2.4*70=168

  เกล  4463162671 ok

 

???    AAnt Mod  geal mall 710229876512    193.7

2016-04-18

 com  778801087787 0.0186  20x32x19  x13000 =241.8

 ยกเลิก

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  หมวย 888613598843  0.0222*13000=288.6

 

 +++++เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  881568029804646518

    Tuhu Indy   765031340680  3.2*70=224

++++เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy 518033180687  0.2 x70 =14

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy   881574641918885097  0.02*13000=26

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy 3306769222268   0.0067  19x25x14  x13000 = 87.1

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy 765046458303  0.0033  12x21x13 x13000 = 42.9

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy 518122390239 0.002  10x12x17  x13000 = 26

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy 666445446084 0.8 x 70= 56

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  3306764989324  0.0009   8x9x13 x13000 = 11.7

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  3931470731214  1.1 x 70 =77

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy 211166977772  0.4 x 70 = 28

เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  379713129795  0.0071   16x26x17  x13000 = 92.3

 

 ton  211151620757

2016-04-07

 Nuch Narongrit  gealmall  710220809275  0.7 x 70 = 49

2016-04-06

+++++ เก็บภาพบางส่วน เชอรี่shop  227317549851  0.0346  30x48x24  x 13000 = 449.8

2016-04-03

++=choompoo mameaw  710217600433  2.6 x 180(ตีลิขสิทธิ์) = 468

2016-04-01

  +++เชอรี่shop  378761594768  5.2*70=364

 

  ton  536269342621  0.4 x70= 28