1688 สิงหา 59

2016-08-31

+++++เก็บภาพบางส่วน OttoKids  1202283483314   7.3  x70 = 511  17/9/59

+++ เก็บภาพบางส่วนOttoKids 882680986529497318  0.9*70=63

OttoKids  ปิดการซื้อขาย  229.80  หยวน คืนเงินแล้วแจ้งลุกค้า

OttoKids  768436355581   1.8 x70 =  126   17/9/59

++++ เก็บภาพบางส่วน.OttoKids 3313399479394   5.7 x70 =  399  17/9/59

++++ เก็บภาพบางส่วน.Chanida  765145367088   16.4  x70 =  1148   17/9/59

26-8-59

เชอรี่shop  560410249767  0.0072  16x25x18  x13000 = 93.6  10/9/59

  เชอรี่shop  410115004440    11.2   x70 =  784   17/9/59

2016-08-2

  Yuphawadee  882591328147357744  0.0056   10x28x20  x13000 =  72.8   10/9/59

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน Yuphawadee    882591697594627588   0.0076    15x18x28   x13000=  98.8   10/9/59

:2016-08-23

OttoKids Symza 410129301374  0.0067   20x24x14x13000 = 87.1  10/9/59

OttoKids Symza  350597670938  0.0263   25x42x25x13000 =  341.9   10/9/59

OttoKids Symza 560396469310  0.0083  20x26x16  x13000 = 107.9  10/9/59

OttoKids Symza  1000744565620  1 x70 = 70   10/95/9

++++++ เก็บภาพบางส่วน คุณหมวย  888687655806  0.0592  33x46x39 x13000 =  769.6  10/9/59

2016-08-21

  เกล  70005003409966   2.9 x70 = 203  10/9/59

++++++ เก็บภาพบางส่วน Atom  668092630  5.2*70=364

++++++ เก็บภาพบางส่วน Atom  8009086715  16.2*70=1134

tom  719439401564  0.0107 *13000=139.4

2016-08-19

  คุณแววประกาย      3312923915941   0.0075   20x25x15   x 13000 =  97.5   17/9/59

  คุณแววประกาย  1202278435005 0.014*13000=182

 

2016-08-17

ton  700234553618   ok

ton  1202260868899  0.6*70=42

com  034315852779   0.2*70=14

 

2016-08-16

  Nuttavoot  1901615860748  0.0137*13000=178.1

  Nuttavoot  518204660945  1.3*70=91

  Nuttavoot  1901595906657  2*70=140

  Nuttavoot  409506592087  0.0235*13000=305.5

2016-08-15

  ต้น  211253913854 =210

+++++++ เชอร์รี่เช๊อป  70357036105840  0.0583*13000=757.9

 

2016-08-12

warawut  70854405641637  0.0019   12x18x9 x13000 = 24.7   27/8/59

 

warawut  882511232660661278  0.9 x70 =  63   27/8/59

warawut   รา้นปิดการขาย 55.70 หยวน

+++++++เก้บภาพบ้างส่วน .warawut  211271761548   3.8  x70 =  266  27/8/59

+++++++เก้บภาพบ้างส่วน .warawut  409075976883  0.0018  10x18x10  x13000 =  23.4   27/8/59

+++++++เก้บภาพบ้างส่วน .warawut  518134736595  0.0525  30x35x50  x13000 = 682.5

warawut  409075776537  0.0009   8x9x13 x13000 = 11.7  27/8/59

2016-08-10

  รา้นปิดการขาย   170.00 หยวน

 

 

c.umaporn@gmail.com  882501403049665457  0.2 x70 = 14  27/8/59

+++++++เก้บภาพบางส่วนc.umaporn@gmail.com  882505942109439575  0.0287  21x21x37   x13000 = 373.1   27/8/59

2016-08-09

เชอรี่shop  3312375699996   ok

  +++++++เก้บภาพบางส่วน  เชอรี่shop  3312375699996  ok

0.1561  51x51x60  x13000 = 2029.3   27/8/59

2016-08-07

Kanittha Sreepana  719433054292  15.9  x70 = 1113  27/8/59

  +++++++เก้บภาพบางส่วน หมวบ 4-8-59  724016627777 0.1849  49x51x74  x 13000 = 2403.7   27/8/59

++++Kanittha Sreepana  227584111117  0.0729  36x45x45  x13000 = 947.7  20/8/59

Kanittha Sreepana  9890127269698  1.3  x70  = 91  27/8/59

Kanittha Sreepana  3312212221339  13.7  x 70 =  959   20/8/59

Kanittha Sreepana  666727234692  2 x70 = 140  27/8/59

Kanittha Sreepana  211228683298  2.2 x70 = 154  27/8/59

 

 อรรถกานต์  229952013293   4.9 x70 =343   27/8/59

 

 อรรถกานต์  1901607007793  1.5 x70 = 105   27/8/59

 อรรถกานต์  408507730596   1×70 = 70   27/8/59

2-8-59

Toh Sogood   518303275733  1*70=70

Toh Sogood  886596147006  0  .0256   29x42x21  x13000 = 332.8  27/8/59

 

Toh Sogood  1202252672512   1202252672512  0.047   28x42x40  x13000 = 611  27/8/59

Toh Sogood  1202257282776  0.5 x70 = 35   27/8/59

Toh Sogood  9610089644089  0.049  30 x 51×32  x13000 = 637  27/8/59

 

1-8-59

 +++=เชอรี่shop  1600963850200  0.0095 20x28x17  x13000 = 123.5  27/8/59

 

+++=เชอรี่shop  408517737546  0.0253   24x31x34  x13000 =  328.9

 

+++=เชอรี่shop  3904830243479  2.9  x70 = 203  27/8/59

 

  +++=เชอรี่shop  227584635108  0.0126   21x26x23  130000 = 163.5  27/8/59

 

 Chanida Treeking  888305454342   7 x  180(ลิขสิทธิ์) = 1260  27/8/59

 

 

  536297911940 ตกหล่อน /ส้มฉุน 0.0151  21x30x24  x 13000 =196.3   27/8/59