1688 สค 60

2017-08-30

 panisa 3916850537382  0.4*70=28

+++++++ เก็บภาพบางส่วนpanisa 451980795064  0.9*70=63

   886223344541767751  panisa   0.9*70=63

++++++ เก็บภาพบางส่วน   panisa 452003069681  0.0045*13000=58.5

 886224138408171899  0.5*70=35

2017-08-30

    1019282724326  0.3*70=21

 

  sirima  3337196893378  0.470=28

 

  เกล 518259544317

Natnaree Suriyachan 3336953894642  0.1522*13000=1978.6

2017-08-23 

          +++++++เก็บภาพบ้างวส่วน                   3918576110337  1.7*70=119

+++++++เก็บภาพบ้างวส่วน ottokid 3918576095530  13.6*70=952

+++++++เก็บภาพบ้างวส่วนottokid 3918576095530

+++++++เก็บภาพบ้างวส่วนottokid 3918576095530

+++++++เก็บภาพบ้างวส่วนottokid 3918576095530

2017-08-20

 

 panisa 886104450704646470   0.6*70=42

panisa 3831003779527  0.0072*13000=93.6

 

panisa 3916850516302  1.2*70=84

panisa 886104576128623471  0.0071*13000=92.3

 

 

punitar 560738210205  0.8*70=56

  punitar 3336426610485  0.2*70=14

2017-08-17

ottokid402683649646  0.0764*13000=993.2

 

 ottokid  450082568649  1.3*70=91

 

 

2017-08-17

 ****sutinee 70185416630236  0.0025*13000=32.5

                                          70185416630236

  ottokid 350713776171  0.0483*13000=627.9

 sirima 3336326646909   0.2*70=14

  เกล  71171837238178  ok

punitar 449535044183  0.5*70=35

  punitar 518427334266  1.8*70=126

 

panisa 3831002991431  0.0068*13000=88.4

panisa 886030365764839779   0.006*13000= 78

  panisa 886030331713350744  0.0199*13000=258.7

  เกล 71171836124101  ok

  ton 886007380211649031 ok

2017-08-11

ปิดการขายไม่ได้จ่ายเงิน

kook 886045162179923533  2.1*70=147

kook 3831070688121  0.0679*13000=882.7

 kook 449975337953  2.8*70=196

 kook 449802452956  8.3*70=581

ปิดการขายไม่ได้จ่ายเงิน

ปิดการขายไม่ได้จ่ายเงิน

ปิดการขายไม่ได้จ่ายเงิน

 kook 780076436358  6*70=420

 3828166018198  2*70ช140

 449631960762  1.5*70=105

 600409422241  4.2*70=294

 667823387628  2*70=140

 710405187147  3.1*70=217

 886054996687680109  6.6*70=462

  kook 71047216572308  1.3*70=91

pattarapol2552  518378847088  0.0086*13000=111.8

pattarapol2552 780044969203

  punitar 885957139359858651  0.3*70=21

  sirima 3953671744304  0.2*70=14

sirima 3953671744321 0.3*70=21

sirima 3335574445134  0.2*70=14

 

Rudeemas Deesorn คินเงินแล้ว

2017-08-03

 

pattarapol2552  885943503441983534  0.8*70=56

2017-08-02

kook 448417708930  0.0422*13000=548.6

kook 667795099952  0.1456*13000=1892.8

 kook 3816780549025 3.2*70=224

 kook 448410034737

 kook 885951839119377078  22.7*70=189

 kook 768526831570

2017-08-02

  sirima 3335371295924  0.2*70=14

2017-08-02

  punitar 518418578130  1.1*70=77