1688 มีนา 59

2016-03-30

+++++++ Sirisunporn Thongdeelertเก็บภาพบางส่วน  560214292792  0.11&13000=1432

560214292790    0.191*13000= 2479.1

2016-03-29

 เชอรี่shop

+++++เชอรี่shopเก็บภาพบางส่วน  881457636807704289

0.0063*13000=81.9

 เกล 229675583719

2016-03-22

++++++ เก็บภาพบางส่วน   881416162830966805  6.5 x 70 = 455

 

++++ Chanida Treeking  719221735671  5.8 x 70 = 406

++++เก็บภาพบางส่วน  คุณแววประกาย  211142022107  8.4 x 70 = 588

2016-03-21

  คุณ เน  536266403867  10.1*70=707

   คุณ เน888642103236  0.025   41x29x21 x 13000 =325

  คุณ เน 536266403867  รายการเดียวกัน

  518160290385  ต้น  ok

  dr poy227315824970  0.0342*13000=444.6

 ++++++เก็บภาพบางส่วน กายสิทธิ

2016-03-15

++++เก็บภาพบางส่วน  คุณแววประกาย   211096051774

++++เก็บภาพบางส่วน  คุณแววประกาย  211096051774

 ++++ เก็บภาพบางส่วน  คุณเปิ้ล  3305578432716

0.0095*13000=123.5

++++ เก็บภาพบางส่วน  คุณเปิ้ล  1202031953097 0.0111*13000=144.3

 ++++++เก็บภาพบางส่วน กายสิทธิ  518160893836

++++++เก็บภาพบางส่วน กายสิทธิ  518160893836  35.6*70=2492

กายสิทธิ  229689743946   2*70=140

  อรรถกานต์  518056812846 0.0194*13000=252.2

  อรรถกานต์  661348282803

  อรรถกานต์  518075634847  10.9*180=1962

  อรรถกานต์  227286394434   0.5*70=35

2016-03-13

 +++++ ฝ้าย โชติกาเก็บภาพบางส่ว  719230454050  2.3*70=161

+++++ ฝ้าย โชติกาเก็บภาพบางส่ว  550401111643

ฝ้าย โชติกา

 

  +++++ เก็บภาพบางส่วน เชอร์รี่ชีอป  227315902361 0.007*13000=91

+++++ เก็บภาพบางส่วน เชอร์รี่ชีอป  700156675871 0.0043*13000=55.9

 

2016-03-10

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  คุณเปิ้ล 3305393017090

0.0518*13000=673.4

2016-03-08

+++++++ เก็บภาพบางส่วน

+++++ เก็บภาพบางส่วน เชอร์รี่ชีอป  881323080689555621  0.037 x 130000 = 481

    ppaint99  530892346676  0.003 x 13000 = 39

ppaint99  3305318055452  0.0026 x 13000 =33.8

ppaint99  2649399523

 +++++++ เก็บภาพบางส่วน Jiab Yuwa  1600915646358   0.0433  21x48x43  x 13000 =562.9

 

2016-03-06

 fye chotika  189004241335  track ใหม่ 189004225491  0.8*70=56

2016-03-04

+++++++ เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  3305183771956   0.0009  8x9x13x 13000 = 11.7

 Tuhu Indy 3305183771956

  +++++++ เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  70378256607737  0.2*70=14

  +++++++ เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  761798618204  0.2 x70 =  14

+++++++ เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  518078189309   0.2*70=14

 Tuhu Indy 881289442291404183  0.2*70=14

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  Tuhu Indy  881289003152259734  0.3 x70 =  21

+++++++ เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  3305145137823  มาแล้ว

0.0026 *13000=33.8

 Tuhu Indy  3931470516903  0.7*70=49

  เก็บภาพบางส่วน   Tuhu Indy  806331132736 0.4*70=28

图片     Chompoo  2692473741

 

++++Chompoo Mameaw  2692473741   0.066  40 x33x50  x 13000 = 858

 Chompoo Mameaw  227314935936   0.2 x 70 = 14

2016-03-01

    ปิดการขาย  112.00  หยวน

+++++++ เชอรี่shopเก็บภาพบางส่วน 3904830006421   2.2 x 70 =  154  29/03/59  บิล 2

 +++++++ เชอรี่shopเก็บภาพบางส่วน  700144144601  0.0157   21x34x22  x 13000 = 204.1

 จี่น้อบย  227328965030  0.003*13000=39