1688 มีนาคม 60

3800043850231/panisa   0.3 x70 =   21      8/4/60

2017-03-31

punitar 200442496039  0.6*70=42

punitar 719719930744  0.8  x70 =  56   26/4/60

  punitar 888715853298  0.3 x70 = 21   26/4/60

2017-03-31

Umi Kodomo 884620319967110353  1.6*70=112

Umi Kodomo 70915131187557  1.7*70=119

2017-03-30

+++++++ เก็บภาพบางส่วน kook kook 432705997503  0.0979*13000=1272.7

+++++++ เก็บภาพบางส่วน kook kook 884613639828101353  0.0763*13000=991.9

 kook kook  3912006973191  9.7*70=679

 kook kook 402392794083  1.4*70=98

 kook kook 211366713666  1.1*70=77

 kook kook 3981981946850  14*70=980

 kook kook 3810080145388  11*70=770

 kook kook

+++++++ เก็บภาพบางส่วน kook kook 778892430733  8*70=560

 

+++++++ เก็บภาพบางส่วนkook  765272546336  2*70=140

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  kook kook 71116009122770

 kook kook  9890590969489  7.9  x 70  = 553   26/4/60

2017-03-28

  panisa  884592565688637759  0.0158*13000=205.4

panisa 432482984896  0.0141 20x32x22  x13000 =   183. 3   13/4/60

 panisa 884590745201380047  0.0163*13000=211.9

28-3-60

nuntavoot 432557148724  2.7×70 =  189   13/4/60

 ืีืnuntavoot  518187030357  0.8 x70 =  56   13/4/60

27-3-60

  เก็บภาพบางส่วนnsin 3916596567295  ok

  punitar  719719930721  1.1 x70 =  77   13/4/60

27-3-60

 sirima 884571137234812899  0.2×70 =  14  13/4/60

  ฝ้าย 9890575849294   7.3 x70 =  511   13/4/60

2017-03-23

 ไออุ่น 884552872500593206 0.5 x 70 = 35

2017-03-23

  kook kook 610017376448

 

kook kook 768497463985   0.0355   25x43x33  x13000 =   461.5   8/4/60

kook kook 432008326019   1 x70 =   70    8/4/60

kook kook 884549726943519372   3.2 x70 =   224   8/4/60

kook kook 780042489703 1.3 x 70 = 91   8/4/60

 

2017-03-21

วนิดา ดอนพนัส  402187421419  0.0149  16x49x19  x13000 = 193.7  8/4/60

วนิดา ดอนพนัส 20000032034026  0.0224  22x34x30  x 13000 =291.2  8/4/60

วนิดา ดอนพนัส 765246118558  0.3 x70 = 21    8/4/60

วนิดา ดอนพนัส 3325638351042  0.0245  13x82x23  x 13000 =  318.5  8/4/60

วนิดา ดอนพนัส 71094307361095  0.0126  25x28x18x  x13000 =  163.8  8/4/60

วนิดา ดอนพนัส 780039245592  0.0201  23x35x25   x13000 = 261.3    8/4/60

วนิดา ดอนพนัส

2017-03-21

++++++++เก็บภาพบางส่วนJip Momzilla  550539711610  0.2966  52x62x92  x13000=   3855.8   13/4/60

 

Nonae Krub 280608225947  0.037  25x37x40  x13000 =481   8/4/60

 

Nonae Krub  70176307298064 1.8 x70=  126  8/4/60

20-3-60

  panisa  3916850261745   0.6  x70 =  42   8/4/60

panisa 200423605972  0.0154   20x22x35  x13000 =  200.2   8/4/60

panisa 3904830952975   1.3 x70 =   91   8/4/60

19-3-60

 

++++  เก็บภาพบางส่วน อิวคิว 667388321659   5.7  x70 =  399   26/4/60

++++  เก็บภาพบางส่วน อิวคิว   518230357698  8.5  x70 =  595   31/3/60

 

18-3-60

punitar  719719930248  1.1 x70 =  77  31/3/60

punitar  3325383363687 1.1×70 =  77  31/3/60

  punitar 888724691718  0.1 70 = 7   31/3/60

16-3-60

ottokid 667378281935  1.6  x70 =  112  31/3/60

ottokid  550537413427  0.5 x70 = 35  31/3/60

ottokid 667383479273  0.5 x70 = 35  31/3/60

ottokid  ของขาดแจ้งลุกค้าแล้ว 403039093534  2.6  x70 = 182  31/3/60

  ottokid 719743635829  3.1*70=217  8/4/60

ottokid 431101172437   1.1 x70 = 77  31/3/60

15-3-60

 หมวย 1202512343467  0.2067  48x59x73 x13000 = 2687.1   31/3/60

15-3-60

  kook kook12 431002656921  0.0495  30x33x50  x13000 = 643.5  31/3/60

kook kook12 402429511215  0.0405  50x30x27  x13000 =  526.5  31/3/60

kook kook12  3325168829012  13.3  x70=  931  31/3/60

 

kook kook12  536363155990  0.3368 71x51x93  x13000 =  4378.4  31/3/60

kook kook12 719713046253   2 x70 =  140  31/3/60

kook kook12 560606002194  0.0359  38x43x22  x13000 =  466.7  31/3/60

 

kook kook12  3325193433779  0.052  24x57x38  x13000 =  676   31/3/60

kook kook12  220016060439   21.5×70 =  1505   31/3/60

  ton  884473996824909145   0.7 x70 = 49  31/3/60

2017-03-14

k a  778891442047   1.4 x70 = 98   31/3/60

k a 227884071702   3.2×70 =  224   31/360

  k a  719709052159  1.9  x70 =  133  31/3/60

 

2017-03-14

 sutinee 957433426664  0.0273  21x52x25  x13000 = 354.9  31/3/60

จีนเก็บหน้าโกดังเพิ่ม 38 หยวน  x 5.2  =197.6  บาท

2017-03-14 

  punitar  888724691484   0.2 x70 = 14   31/3/60

2017-03-14

 panisa 884459710485869072  0.0145 22x33x20  x13000 = 188.5   313/60

 panisa 884458872380481057  0.0156  20x34x23  x13000 =  202.8  31/3/60

 panisa 884459115710776360  0.0048  13x23x16  x13000 =   62.4  31/3/60

2017-03-13

++++++++เก็บภาพบางส่วน OttoKids Symza  768494431482

+++++++เก็บภาพบางส่วน OttoKids Symza  768494431482

+++++++เก็บภาพบางส่วน OttoKids Symza  768494431482    15.7   x70 =   1099   25/3/60

 

2017-03-11

Sirima Sirimahaphruek 884454775702327940   0.3 x70 =  21   25/3/60

2017-03-11

+++++++++ เก็บภาพบางส่วน  Puntitar Rungsiyanon  1601021722107   0.2 x70 = 14   25/3/60

 Puntitar Rungsiyanon  518411350618   0.2 x70 = 14   25/3/60

 

  Puntitar Rungsiyanon 1601023434434  0.3 x70 =  21   25/3/60

++++++เก็บภาพบางส่วน  Puntitar Rungsiyanon 884452412960142945  0.5 x70 =  35  31/3/60

2017-03-08

   k  เน 1000800986217  0.1097  31x59x60  x13000 =  1426.1   25/3/60

2017-03-08

Umaporn Yong  667355364622    1.2 x70 = 105   25/3/60

          Umaporn Yong     518328998801

8-3-60

  atom  70858408207941    3 x70 =   210   25/3/60

atom  719673505515  7.4*70=518

atom  674884122  4.4 x70 =   308   25/3/60

atom765246006669   1.1 x  70 = 77    25/3/60

atom  9890527693875  1 x70 = 70   25/3/60

++++atom  239027432479   3.9  x70 =   273.   25/360

 

atom   211398825733   9.9  x70 =   693   25/3/60

atom  402393037966  0.0077   16x16x30  x13000 = 100.1   25/3/60

 

เจตพันธุ์ เจตะภัย  BX104523550780075 แทน 719679488026   0.0456   30x38x40  x13000 = 592.8    8/4/60     30x38x40= 0.0456*13000 =592.8

เจตพันธุ์ เจตะภัย  88440018784519560  0.6 x70 =   42   25/3/60

 

เจตพันธุ์ เจตะภัย  518349819206  0.1477  40x52x71  x13000 =   1920.1    25/3/60

เจตพันธุ์ เจตะภัย  189006881304  0.1281   32x58x69  13000 =   1665.3   25/3/60

เจตพันธุ์ เจตะภัย  1901794452108  0.154  45x58x59  x13000 = 2002   22/3/60

เจตพันธุ์ เจตะภัย  560565072268  0.0135  10x30x25  x13000 =   175.5   25/3/60

เจตพันธุ์ เจตะภัย  280588498173   10.4 x70 =    728  25/3/60

เจตพันธุ์ เจตะภัย  518411913791  0.0323  25x38x34  x13000 =   419.9    25./3/60

2017-03-07

 หมวย  1000818287348  0.0188   19 x33x30  x13000 =  244.4   25/3/60

2017-03-06

Nsin  428359785059  0.0116  24x23x21  x13000 =   150.8   25/3/60

2017-03-06

+++panisa  884398098676211714   0.0162    25x34x19  x13000 =  210.6     25/3/60

+++panisa  3800043576988   0.2  x70 =    14    25/3/60

+++panisa  884401851933667052  0.0399*13000=518.7  8/4/60

2017-03-06

อิคคิว ซัง  1901771182141   6.1  x70 =    427    25/3/60

+++อิคคิว ซัง  884400925253455792   8.7  x70 =  609  25/3/60

++++อิคคิว ซัง  70583600935667   11.1  x70 =   819   25/3/60

2017-03-05

 pattarapol2552 mail  780027616143   0.2 x70 = 14   25/3/60

2017-03-04

089棉线梗浓密交叉眼尾加长凌乱款台湾纯手工假眼睫毛厂家直销 หมวย 1202512343632  0.0418   30x29x48  x13000 =   543.4   25/3/60

  หมวย  884375638054424304  0.0891  30x45x66x13000 = 1158.3  18/3/60

 

+++++++++++++++ เก็บภาพบางส่วน หมวย  1202512343633  1202512343632  0.125  49x58x44 x13000 = 1625   22/3/60

 

+++++++ เก็บภาพบางส่วน หมวย 1000818287300  0.052  46x39x29  x13000 = 676   13/3/60

 

  sirima 884389371555266334  0.0038  15x21x12  x13000 =  49.4   18/3/60

sirima  780018633693  0.7 x70 = 7    18/3/60

 sirima 402367205464   0.2 x70 =  14    25/3/60

++++++ เก็บภาพบางส่วน ไออุ่น  518328685842   0.3 x70 = 21   25/3/60

Nsin  3950080330502  0.0202  30x32x21  x13000 =  262.6  18/3/60

 

Nsin  3997572110290  0.0072  24x30x10  x13000 = 93.6   18/3/60

02-03-60

  KOOK12  1901768359262  1.8  x 70 =  126   18/3/60

KOOK12  518327425472  0.0481  24x34x59  x13000= 625.3

KOOK12   ร้านจัดส่ง  674 080 183  7.3*70=511

KOOK12  884368466547414219  0.0239  27x34x26  x13000 = 310.7    18/3/60

KOOK12  884368383566364117  1.3 x 70  91   18/3/60

KOOK12  884366575868896823  0.0371  29x40x32  x13000 =  482.3   18/3/60

KOOK12  ทำเรื่องคืนเงิน 190หยวน รอร้านคืน ได้เงินคืนแล้ว รอแจ้งลูกค้า

KOOK12  685500971300   1×70 = 7   18/3/60

02-03-60

คุณ A 884354149892057926  2.3  x 70 = 161   18/3/60

   คุณ A  884356059328057926 4.1 x70 = 287  18/3/60

02-03-60

pyodotth  mail  70388436542898  0.0302  14x27x80  x13000 = 932.6   18/3/60

pyodotth  mail  20000021557250  0.0605   63x40x24 x13000 = 786.5   25/3/60


จาก