1688 มิย 60

 

2017-06-28

   เจตพันธ์ 444073098094  9.2*70= 644

2017-06-27

  panisa 3916850423581  0.4*70=28

 

Jj Platong 443799265292  0.2*70=14

Montawan Lertwijittham 3332759848190  0.3*70=21

  nantavut 518415261323  0.0079*130000=102.7

sirima 3332763020367  0.2*70=14

  sirima 885572245255559231   0.2*70=14

 

  punitar 719786015993  1.1*70=77

punitar 885547947199424318

  ton 400457723056    132.6บาท

2017-06-20

  sirima 3953671482207   0.3*70=21

sirima 3332381521154  0.1*70=7

2017-06-19

 punitar

 

+++++++ เก็บภาพบางส่วน   ottokid442514174885  8.3*70=581

 

+++++++ เก็บภาพบางส่วน   ottokid442514174885

 

+++++++ ottokid เก็บภาพบางส่วน 442514174885

 

punitar  3331910712666   0.2*70=14

 

  nantavoot 442429865267   2.6*70=182

 nantavoot    518367732074  0.8*70=56

 

  885434204729592477   0.2*70=14

2017-06-14

  อิกคิว. 518370594149   28.3×70=1981

2017-06-14

 หมวย 3927780153506  0.0136*13000=176.8

2017-06-13

 

punitar 3912452528726  0.2 x70 = 14   24/6/60

=  punitar 667649138399  1.2*70=84

2017-06-12

  sirima 3331655779785   1.2 x70 = 84   24/6/60

2017-06-10

 348.00  หยวน  แขก  3915820652542   0.0387   23x41x41  x10000 =  387    24/6/60

 

 485.00  หยวน  แขก 70072720237443   0.042  30x40x35  x10000 =  420   24/6/60

 

2017-06-10

  punitar 560695158716   0.2 x70 =  14   24/6/60

punitar 719746200442

punitar 3331538407749   0.1×70 = 7   24/6/60

punitar 885380282417253462  0.9×70 =  63   24/6/60

2017-06-09

  otto kid 441513733911   2.9 x70 =  203  24/6/60

2017-06-09

อิกคิว 71136901191229 0.0617  22x51x55  x13000 =  802.1   24/6/60

อิกคิว 402573450740  ร้านคืนแล้ว  แจ้งลูกค้าแล้ว

อิกคิว 80000671756837   0.048 22x56x39  x13000 =  624  24/6/60

  อิกคิว 518370594125  6.7 x70 =  469   24/6/60

2017-06-08

  kook  kook  442222983997   4.6*70=442

kook  kook 442345773086  0.028*13000=364

kook  kook 667647593874  1.5 x70 = 105   24/6/60

kook  kook 518365509179  0.0585*13000=760.5

kook  kook 885424574654768397   3.2*70= 224

kook  kook 70224009559744   3.2*70=224

kook  kook 3828162609919   0.0666  28x41x58  x13000 =  865.8  24/6/60

 kook 518358341576  0.1359*13000=1766.7

2017-06-07

panisa 3800047942011   0.0159   23x33x21  x130000 =  206.7   24/6/60

panisa 885348163815241017  0.5*70=35

  panisa 885348191021835592   0.0242  22x44x25  x13000 =  314.6   24/6/60

2017-06-07

+++++++ เก้บภาพบางส่วน  kook     kook รา้นคืนเงิน 611.00  แจ้งแล้ว

2017-06-07

+++++++ เก้บภาพบางส่วนkook     kook 442198118603  0.0369*13000=479.7

+++++++ เก้บภาพบางส่วนkook     kook 400081159636  5.7*70=399

+++++++ เก้บภาพบางส่วนkook     kook 518365509179  ok

kook     kook  ปิดการขาย 173.20แจ้งแล้ว

+++++++ เก้บภาพบางส่วนkook     kook 700343655820   1.6*70=112

kook     kook 401102534984  0.0288*13000ช374.4

+++++++ เก้บภาพบางส่วนkook     kook  ทำเรื่องคืนเงิน  970 หยวน รอร้านคืน

+++++++ เก้บภาพบางส่วนkook     kook  ปิดการขาย 276.00  แจ้งแล้ว

2017-06-06

  sirima 885345107364711889   0.2*70=14

  sirima 719829345052   0.3 x70 = 21   24/6/60

  sirima 3331224477785  0.1 x70 = 7   24/6/60

2017-06-06

   ไออุ่น 350689413610

 

2017-06-06

   punitar3331172031275  0.2 x70 =  14   24/6/60

 

punitar 719746200442  3.1 x70 = 217   24/6/60

punitar 667628402697   0.6 x70 =  42  24/6/60

2017-06-06

 

 คุณ เน 280614333746  0.3*70=21

คุณ เน 1901836562208  0.0467*13000=607.1

คุณ เน 1901828605747  0.0153 17x31x29  x13000 =  198.9   24/6/60

 

คุณ เน 6030191697  0.0919*13000=1194.7

1 มิย60

 

 ++++ ottokid 778877844755  1.5*70=105

 

 ++++ ottokid 440549476609   4.3*70=301