1688 มค60

 2017-01-19

   คุณเน  3935404524232  0.0245   19x38x34   x13000 =  318.5    25-2-60

 

+++++ เก็บภาพบางส่วน   คุณเน  426312800586  0.0268  296x42x22  x13000 =  348.4  15/2/60

+++++ เก็บภาพบางส่วน   คุณเน  929056185046  0.0431   38x42x27  x13000 = 560.3   15/2/60

+++++ เก็บภาพบางส่วน   คุณเน  427424463089  1*70=70

 

+++++ เก็บภาพบางส่วน   คุณเน  400035853100   0.1296  41x51x62  x13000= 1684.8   25-2-60 

 

+++++ เก็บภาพบางส่วน   คุณเน ร้านไม่ส่งทำเรื่องคืนเงิน  4-3-60

 

2017-01-18

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน BabyMy Sukeepun  3982000316638   0.7 x70 = 49     25-2-60

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน BabyMy Sukeepun  3322609574094  0.2 x70 = 14   15/2/60

 

 2017-01-18

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน  Sakurada NaNe 1000811860751  0.0176813000=228.8  3-3-60

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน  Sakurada NaNe 402299048780  0.0951  40x41x58   x13000 = 1236.3     25-2-60

 ++++++ เก็บภาพบ้างส่วน  Sakurada NaNe  888723674703  0.0123   18x36x19   x13000=  159.9    25-2-60

 2017-01-17

 

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน  atom   710321531986   0.96 x70x=63    28/1/60

2017-01-16

 x2x3 Puntitar Rungsiyanon 100694089986   0.0178   55x27x12  x13000 =  231.4   5/2/60

x6 Puntitar Rungsiyanon  888702868869  4.7  x70 =  343   5/2/60

2017-01-15

 nantavoot  518406337551  1.2   x70 =   84    25-2-60

2017-01-13

  narisara  667248161812  2.7 x70 =  189   28/1/60

2017-01-12

++++++++ เก็บภาพบางส่วน  หมวย  1000800986329  0.1938  50x51x76  x13000 = 2519.4   15/2/60

2017-01-12

atom 719523953086 0.2 x70 =  14    28/1/60

 atom  70858401148592  0.5 x70 = 35   28/160

 2017-01-12

 Nuttavoot Chupanya  425494002387   2.7  x70 = 189   28/1/60

 2017-01-12

  pp99  70994714583492  0.2 x70 = 14   28/1/60

 2017-01-10

  panisa 3916850187706  0.3 x70 = 21   28/1/60

panisa  884056778120059198   0.0075 16x26x18   x13000 = 97.5    28/1/60

  panisa  884057157194330542   0.0101  19x28x19  x13000= 131.3   28/1/60

  panisa  884057857957394325  0.0419   33x47x27   x13000 =  544.7    5/2/60

2017-01-09

+++++เก็บภาพบางส่วนjidapa  1202367753952   0.0928  37 x33x76   x13000 = 1206.4   28/1/60

+++++เก็บภาพบางส่วน jidapa  1202367753953  0.1849  49x49x77   x13000 = 2403.7   28/1/60

2017-01-06

+++++++++++ เก็บภาพบางส่วน  Mardz Mar Wongerkngam 6410977468  1 x70 = 1    28/1/60

2017-01-06

  +++++++เก็บภาพบางส่วน atom  673125755   8.8 x70 =  616   28/160

atom  ทำเรื่องคืนรอรา้นคืน 275.00 หยวน

 

atom  8038124693  10.2  x70 = 714  28/1/60

2017-01-05

  Panisa Poolpol  3916850185509  0.6 x70 =  42   28/1/60

 Panisa Poolpol  884019458283132709   2.2*70=154   21/1/60

Panisa Poolpol  3904830635598  0.6*70=42  21/1/60

2017-01-03

 เกล   9890379446270   140  ok

2017-01-03

 

+++เก็บภาพบางส่วนottokid 518331582473  11.6*70=812

ottokid 719586169886   1.2*70=84   21/1/60

  +++เก็บภาพบางส่วนottokid 518181824548   7.3*70=511

  ottokid 667212968748  2.8*70=196  21/1/60