1688 พย 60

 

 

newtida  รา่นปิดระบบการขาย 75.00 

 

newtida 71242025799792  0.0187*13000=243.1

newtida 900223064045  2*70ช140

 newtida

2017-11-28

Nathasak 加运美速递8140775072  0.0321*13000= 417.3

Nathasak 加运美速递8140775072

Nathasak 3997575228639  0.014*13000=182

Nathasak 3945422539985  0.6*70ช42

  Nathasak  7123574558

2017-11-27

  Warawut Duangkaew  467163116576

  panisa 887469217947787982  1.6*70=112

panisa 3346150719171  0.0097*13000=126.1

2017-11-26

    หมวย 900222974223  0.0488*13000=634.4

2017-11-25

  ton 600478905981 ok

2017-11-25

 punitar 466870551313  1.2*70=84

2017-11-24

newtida  ปิดการขายคืนงเงินแล้ว

  newtida 600489393723  0.2*70=14

2017-11-23

sutasinee 71248907162923  1.1*70ช77

2017-11-22

  punitar 33456440571930.2*70ช14

2017-11-15

  เจคพันธ์ 280640390420  12.6*70ช882

2017-11-18

++++++ เก็บภาพบางส่วนpunitar   465841866304  1.2*70=84

    3936589720100  ton  ok

2017-11-15

++++++ เก็บภาพบางส่วน รุจิรา 541027100240  0.036*13000=468

 

  sirima 3344914658143  0.2*70ช14

2017-11-14

Juthasinee Shirak 668126269651  4.5*70=315

2017-11-12

Pattarapol Puangsuwan 402838514499

 

Pattarapol Puangsuwan 402838514501

2017-11-11

  punitar 1700226816220  2.5*70ช175

2017-11-11 21

 kook 518495958268  0.0726*13000ช943.8

kook 3831024145502  0.0404*13000ช525.2

2017-11-10

 

punitar 560768378343  0.8*70ช56

 punitar 464218429245  2.7*70=189  464703781008  1.5*70= 105

 

ยังไม่จ่ายลูกค้ายกเลิก

2017-11-10

ยังไม่จ่ายเปลี่ยนออเดอร์

 ยังไม่จ่ายเปลี่ยนออเดอร์

kook 464526451998  0.0308*13000ช400.4

2017-11-9

kook 812256281288  0.1191*13000ช1548.3

 

kook 887263531937842722  0.0612*13000ช795.6

kook 3981984382215  0.1185*13000ช1540.5

2017-11-09

panisa 71259449685800  0.0073*13000=97.9

panisa 462643585423

  panisa 887076737893333432  1*70=70

2017-11-09

  kook 518496564416

kook 887264233366395202  0.2233*13000ช2902.9

ยังไม่ด้จ่ายยกเลิก ทำรายการใหม่kook

2017-11-08

kook 400119499240  0.0504*13000ช655.2

kook 71241191088805  0.024*13000ช312

kook 3344543762373  0.1043*13000=1355.9

 ยังไม่ด้จ่ายยกเลิก ทำรายการใหม่kook

kook 668127716985  0.0373*13000=484.9

kook 887264534320610402  0.03*13000ช390

 

kook 536543806762  0.0866*13000ช1125.8

kook 537332779104   8.8*70ช616

kook 3344653964996 15.6*70ช1092

kook 300175795042  0.1447*13000=1881.1

 

2017-11-08

kook 3344534122280  *13000ช1079

  ยกเลิกสั่งใหม่ไม่ได้จ่ายเงินkook

kook 887266625117484931  0.028*13000=364

kook 3919465732994  0.0893*13000=1160.9

kook 3344653964996  15.6*70ช1092

kook 71241025834876  5.5*70ช385

kook 887256258147383971  0.0162*13000=210.6

kook  ปิดการขาย 1,602.00  แจ้ง

kook  ปิดการขาย  1,348.00 แจ้ง

 

kook ปิดการขาย  925.32  แจ้ง

kook ปิดการขาย    158.68  แจ้ง

kook  ปิดการขาย    139.00  แจ้ง

kook ปิด 91.50 แจ้ง

kook ปิด 906.7 แจ้ง

kook รา้นปิดการขาย 169.00

kook  ปิด 1,798.00 แจ้ง

kook  ปิด 593.50 แจ้ง

kook 3344598422201  0.0292*13000=379.6

2017-11-08

หมวย 403296205401  0.0554*13000=720.9

  หมวย 1202552865023  0.1097*13000=1426.1

2017-11-08

panisa 887064920309888963 0.0212*13000=275.6

  panisa 887065133361585930  0.0094*13000ช122.2

 

2017-11-07

++Juthasinee Shirak 719917901846  0.7*70ช49

++Juthasinee Shirak 462628688892  3.8*70ช266

+++Juthasinee Shirak 71213355235133  2.8*70=196

++++Juthasinee Shirak 71016929375069   1*70=70

2017-11-07

Armmie 518494112126  2.3*70=161

2017-11-07

Armmie 3343244639765  1.8*70=126

2017-11-07

 sirima 3953672376410  0.2*70ช14

2017-11-06

+++++++ เก็บภาพบางส่วน ottokid 462365844465  0.0847*13000=1101.1

2017-11-06

 +++++++ เก็บภาพบางส่วน kook  79878089986941801

2017-11-06

+++++++ เก็บภาพบางส่วน kook3914330941816  0.1848*13000=2402.4

2017-11-05

+++++++ เก็บภาพบางส่วน ottokid462217218985   0.2*70=14

2017-11-04

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  punitar 462050382938  0.9*70=63

2017-11-04

+++++++ เก็บภาพบางส่วน ottokid 518496013815  0.1215*13000=1579.5

 

 ไออุ่น 71136907879612  ok

2017-11-01

Kraisit Chaichan 70085012462803   31.8*70ช2226

 

 

2017-11-01

kook 3343186776357  0.0815*13000=1059.5

kook รา้นปิด 391.00

kook 6843089501  0.1212*13000=1575.6

kook ปิดการขายจ่ายใหม่

kook  ปิด 1,630.00 แจ้ง

kook  ปิด 1,050.00 แจ้ง

kook ปิดการขายจ่ายใหม่

  kook 886982422500434422

+++Juthasinee Shirak 71176551478476  0.036*13000=468