1688 พย 58

2015-12-04

  เยาวลักษณ์  gmall

  Sirisunporn

 

 ++++เก็บภาพบางส่วน   Sirisunporn

29/11/8

 Nos Attapan   1901302253018  1.1 x 70 =  77

2015-11-25

 

Memejung Wanida  761723393387  0.0256  x 13000 = 332.8

Memejung Wanida  1600852951289  1.5  x 70 = 105

Memejung Wanida  50229112900973  0.0373  x 13000 = 484.9

 เชอรรี่ช๊อป  371739122810   0.0108  x 13000 = 140.4

++++++++++ เชอรรี่ช๊อป  805769600447  7.5  x 70 =  525

 

 ++++++เชอรรี่ช๊อป  560189587785  0.0166  x 13000 = 215.8

 

  เจียมจิตต์ 9×9 + Sumontha ขาว gmall     200278058884  0.0177 x 13000= 230.1 

 

Blackcat Meaw  1901280035834    126.1  ok

 

 Jintana Kerdnate +Suprara Awaiwanont  778715229807   0.0205  x 13000 = 266.5

 

  okmit

 ton  700097745959   49  ok

  อรรถกานต  518030578159   3.6 x 70 = 252

preeyapa.may@gmail.com    100507625513   0.0018 x 13000 = 23.4

preeyapa.may@gmail.com 880791267063636406  0.0017  x  13000 =  22.1

 preeyapa.may@gmail.com  761725411039  0.1  x 70 = 7

 

preeyapa.may@gmail.com  880791075583111254  0.2 x 70 = 14

preeyapa.may@gmail.com  1600872662442   0.2x 70 = 14

preeyapa.may@gmail.com  70378458851973  0.2  x 70 = 14

    +++=preeyapa.may@gmail.com  805682623519  0.003 x 13000= 39

 ้ h4best  415002703 506 0.0617*13000= 802.1

 

Charming Adword  560395164781  0.006 x 13000=  78

 

                    Charming Adword  137424093821

 

+++++++Mint Sararat 768386915217  22.7 x 70 =  1,589

 Paskamol Auttakarnpon   แจ้งร้านแล้วสีเหลือ8×5  ออย กัญญารัตน์ GEALMALL 778669883253  ok

 Karnravee Thongwongpitak  778715229672

ppaint99@hotmail.com  1901338586359  0.1รถ(ลิขสิทธิ์) x 180 = 18

ppaint99@hotmail.com ทำเรื่องคืนเงินรา้นไม่่ส่ง

ppaint99@hotmail.com 719096440759  0.0021 x 13000= 27.3

ppaint99@hotmail.com 1901300283748  0.2 x 70 = 7

ppaint99@hotmail.com 518009312940  0.2 x 70 = 7

ppaint99@hotmail.com  886170274027  0.2 x 70 = 7

  ton  968880126150  ok

12/11

 

  ton  1901342365032  ok

 

Srinda Panmaneethong  gmall 778715229493 ok

 h4best :415001557409  0.0650*13000= 845

550237161275  0.0355*25000=887.5

 

  chanapin 1901358671372  11.90*180 = 2124   ส่งเอกชน 200 รวม 2224

 ยกเลิก

10/11

日本同款包链条包单肩斜跨包手提镭射几何菱格包镜面化妆包5*8bao

  Nonglek Thisgood 778715229316

+++เชอรี่shop 1000596718790 1.4 x 70 = 98

 +++เชอรี่shop 560189587455  0.0385 x 13000 = 500.5

 

 Thaninee Inchanดำ +Nonglek Thisgoodขาว  V00129022156

okmit  560401815893  0.9 x 70 = 63

  okmit762891533770  1.1 x 70 = 77

++แววประกาย  210980850693  0.0385 x 13000= 500.5

 

 okmit  536111327870  1*70=70

 

  1201848496405  0.0728*13000= 946.4

 อนันต์ธนา คำหลอด+พี่แจ๋วยกเลิก  Pum Jacky 710127585934  ok

++=เชอรี่shop   805066890741  ok

+++เชอรี่shop  761704329116   3*70=210

+++เชอรี่shop  700092168125 ok

 x10 Kraisit   880637483286543181

 

Kluay Kai JAja +Mod Naiyana gealmall

 

Janchai Chaochaiyut  +Siva Naka gealmall  710127585911  ok