1688 พค 2560

2017-05-31

+++++++เก็บภาพบางส่วน casebetter@gmail.com 3945421721130   1.3 x70 =  91   17/6/60

 

2017-05-30

 +++++++ เก้บภาพบางส่วน   casebetter@gmail.com 227889406829   0.0092  11x30x28 x40000 ลิขสิทธิ์  =  368   17/6/60 

+++++++ เก้บภาพบางส่วน   Puntitar Rungsiyanon 402490873305   1.4 x70 =   98   17/6/60

2017-05-29

+++++ เก้บภาพบางส่วน  sirima 3330668228434  0.0041   17x20x12  x13000 =53.3   17/6/60

 sirima 3330681553332  0.2 x70 =   14   17/6/60

2017-05-29

  +++++ เก้บภาพบางส่วน  panisa 885260427656687254  0.0101  20x28x18  x13000 =  131.3  17/6/60

+++++ เก้บภาพบางส่วน   panisa  600335052020  0.0151  27x33x17   x13000 = 196.3   17/6/6

  +++++ เก้บภาพบางส่วน  panisa 440263553160  0.015   20x34x22  x13000 =  195   17/6/60

 

2017-05-28

 

    888737975280  punitar  0.2  x70 = 14    17/6/60

punitar 885262014549383075    0.1 z70 = 7   9/6/60

2017-05-27

 +++++ เก้บภาพบางส่วน  kook kook768509962731   4.7   x 70 =   329     9/6/60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook  536417060807    2.9 x70 =   203    9/6/60

 +++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook 768511592698   8.9 x70 =  623   17/6/60

kook kook 488.00 คืนแล้วแจ้งแล้ว18/9-60

 +++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook  667609920153   0.0601   28x37x58  x13000 = 781.3   17/6/60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook 518369259665    0.0699   29x36x67   x13000 =  908.7    9/6/60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook  885265305666544501   0.1142  35x51x64  x13000 =1484.6    17/6/60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook kook  195.00  18-9-60

2017-05-26

kook kook

kook kook 440510144759   0.0625   31x42x48  x 13000 =  812.5   9/6/60

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook 3330690576076  0.08  40x40x50  x13000 = 1040   17/6/60

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook

 

 

 

 

 

 

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook

195.00หยวน

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook  3904721563617 2017-09-08 11:20:37 จัดส่ง

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook 3330661441004   2.5 x70 = 175    17/6/60

2017-05-26

 ton

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook  267.50  18-9-60

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook  3816780358776   0.0523    26x33x61  x13000 =  679.9    17/6/60

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook 3330962074263   0.0918  32x41x70  x13000 = 1193.4   17/6/60

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook 440237937564 1.2 x70 = 84    17/6/60

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook kook 402566624538  0.0281  20x37x38  x13000 =  365.5   17/6/60

 

++++ เก็บภาพบางส่วน  ottokid 71005248728135   4  x70 =    280    9/6/60

ottokid 719825180478   2.3  x70 =   161    9/6/60

 3953671345948  Kraisit Chaichan   1.6 x70 = 112    9/6/60

++++ เก็บภาพบางส่วน Kraisit Chaichan 885216723567576126    6.1 x70 =  427     9/6/60

++++ เก็บภาพบางส่วนKraisit Chaichan  667591839265  11.3  x 70 =   791   9/6/60

 

 ton439662795796    0.5 x70 = 35    9/6/60

 

 Location Lotionz  3330327035758  Location Lotionz  0.9 x70 = 63    9/6/60

2017-05-24

  sirima  885199147354690677   0.2 x70 = 14    9/6/60

sirima 3330270972904  0.1 x70 = 7   9/6/60

2017-05-21

Jj Platong 710347496399   0.2 x70 =  14    9/6/60

Jj Platong  402496915096   0.3  x 70  =21   9/6/60

2017-05-20

++++อิกคิว 518244009686   27.4  x70 =  1918   31/5/60

2017-05-19

pattarapol2552 mail 1901842262257   0.1 x70 =   7   31/5/60

pattarapol2552 mail 71116049604411   0.0208  20x40x26  x13000 =  270.7    31/5/60

2017-05-18

  otto kid 438843077679  2.2 x70 =   154    31/5/60

  otto kid 438720860539   2.1 x70 =  147   26/5/60

2017-05-18

  kook  kook 885134099451834692  0.0173  21x33x25  x 40000ลิขสิทธิ์ =   692   17/6/60

kook  kook 3329743626241   0.0154   32x20x24  x13000 =   121.66    31/5/60

kook  kook 885143015785585904   0.1031  26x61x65  x13000 =  1340.3   31/5/60

kook  kook 885134678575575890   2.1 x70 =   147    17/6/60

kook  kook 71120641991215  0.0145   23x30x21   x13000 =  188.5   31/5/60

 

kook  kook 211403350535  4.5*70=315

kook  kook 518363496473

kook  kook 402500911138  1.9  x70 =  133    31/5/60

  kook kook 360.00  18-9-60

 

 

 

 

 

 

kook kook 518368427528  0.0259*13000=336.7

kook kook

kook kook  แทร็กปลอมทำคืนเงิน

kook kook1202548844108  9.8*70=686

kook kook 536419459551   0.035  35x40x25   x13000 = 455   9/6/60

kook kook 765258591669  6.4*70=448

2017-05-18

  เจตพันธ์

2017-05-18

   ottokid 438700806346

ottokid 438700806346

  ottokid 438700806346    15.2   x70 =    1064   26/5/60

2017-05-16

 sirima 710367284162  0.2×70 =  14  26/5/60

 sirima 3329643420866   0.1 x70 = 7   26/5/60

 sirima 885138561178195627   0.0032 12x22x12  x13000 =  41.6   31/5/60

 sirima 3329696176196   0.1  x70 = 7  26/5/60

2017-05-16

Umaporn Yong 1601035269977  0.018*13000=234

2017-05-16

umi 885117107834976554  0.0619*13000=804.7

umi 438569068466    0.7  x70 =49   26/5/60

umi 885116493824001496   0.0086 20x27x16  x13000 = 111.8

  umi 3934135303253  0.0126 21x26x23  x13000 =   163.8   26/5/60

2017-05-16

panisa 3329532342660  0.0234  25x36x26  x13000 =   304.2  26/5/60

panisa 3329541818746   0.0801   31x41x63   x13000 =  1041.3    31/5/60

 panisa

2017-05-15

Taradon Teerajindasakul 40370549890    0.1058  42x42x60  x13000 =  1375.4   31/5/60

2017-05-15

Taradon Teerajindasakul 1901799147032  0.023 28x41x20  x13000 = 299  26/5/60

  kook ไม่ได้จ่ายร้านปิดการขายเครียแล่ว

 

+++++ เก้บภาพบางส่วน kook 1202529453500  3.7  x 70 =   259    9/6/60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook  287.00 หยวน  18-9-60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook 710345118436  ต้องเช็คแท๊ก  4.3 x70 =  301   31/5/60

+++++ เก้บภาพบางส่วนkook  875หยวน  คืนเงินลุกค้ารอแจ้ง  แจ้งในบิลสั่งสินค้า  18-5-60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook  ไม่ได้จ่ายร้านปิดการขายเครียแล่ว

 kook 886242277265  3 x 70  = 210     9/6/60

++++kook เก้บภาพบางส่วน 885097603039983114   7.2 x70 = 504   26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook  1901826856906   7.1  x 70 =  497    9/6/60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook 710365234807

++++ เก้บภาพบางส่วนkook  438370913479  245.00  18-9-60

++++ เก้บภาพบางส่วน kook71011658701462   4.1 x70 =  287    9/6/60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook 768509947862   7 x70 =   490   26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook  819 หยวน รอแจ้ง แจ้งในสั่งสนค้า  18-5-60

kook  480.00 ไม่ได้จ่ายร้านปิดการขายเครียแล่ว

++++ เก้บภาพบางส่วนkook  ไม่ได้จ่ายร้านปิดการขายเครียแล่ว

++++ เก้บภาพบางส่วนkook ไม่ได้จ่ายร้านปิดการขายเครียแล่ว

  kook100721882852  0.0224*13000=291.4

++++ เก้บภาพบางส่วน kook438156263976  1.1 x70 = 77   26/5/60

 kook780045199250  2.8 x70 =  196   26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วน kook 600334887516   0.0431  26x46x36  x13000 =  560.3  26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วน kook9715341668832   7 x70 = 490  26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook 3329445294504   2.4 x70 =  168   31/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วนkook 1901714516843  เช็คแท๊กอีกรอบ  192.00  18-9-60

Koi Wongariyakawee600334887516  0.0431*13000=443.3  nim 150  หรือ ปณธรรมดา 80  จีนแจ้งผิด

211447926230  12.50*70=875บาท

  punitar 667549065433  0.8 x70 =  56  26/5/60

 

++++ เก้บภาพบางส่วน  768509920602   3.4 x70 =   238    9/6/60

 550574747414  2.1  x70 =  147    9/6/60

 780051265537   2.3   x 70 =  161   31/5/60

438200430163  ko0k  3.8  x70 =  266   9/6/60

kook  438251552308     2.2*70=154

++++ เก้บภาพบางส่วน   kook  667552315212   23.7  x70 =1601.6   26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วน 3969341149459   5.3 x70 =  371   26/5/60

 438162329243  5.9 x70 =  413   26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วน  kook 518243200096  2.7*70=189

 3329362301182  kook   3.8  x70 =  266  26/5/60

++++ เก้บภาพบางส่วน 885103744323091620   7.7×70 =   539  26/5/60

2017-05-12

 

ไออุ่น 518367057134    ok   31/5/60

2017-05-12

++++++เก็บภาพบางส่วนไออุ่น 885054619089787918   ok

2017-05-11

 

 อิวคิว 437865814435   7.3 x70 = 511   26/5/60

อิวคิว 518242945715   7.2 x70 =  504  26/5/60

อิวคิว 70583616286326   10.8  x70 =  756 26/5/60

2017-05-11

เก็บบางส่วนหมวย 3927780129168  0.0991  30x56x59  x13000 = 1288.3  26/5/60

เก็บบางส่วนหมวย 888743401326  0.0168  17x38x26  x13000 = 218.4  26/5/60

เก็บบางส่วน  หมวย 402543093663  6.9  x70 =  483    9/6/60

2017-05-7

  sirima  885011738357620970

sirima 3328808071785  0.0021  11x17x11  x 13000 =  27.3   26/5/60

 

  panisa 3916850337521   2.8 x70 =  196  26/5/60

โชกุน 719742766259   0.3 x70 =  21   26/5/60

 โชกุน 710354558700   0.6 x70 = 42   26/5/60

 punitar 667528461021   0.5 x70 =  35   26/5/60

  ottokid 778877844294   3.3 x70 =  231   17/5/60

2017-05-03

 punitar 888730444629   1.3 x70 = 91   17/5/60

2017-05-02

  sirima 885001027818872495  0.2 x70 =14  25/5/60

sirima 885011738357620970   0.2 x70 =14  25/5/60

sirima 3328808071785

 

winza

437446670196

437446670189

437446670171

437638228904

437638295367

437638266557

534612856153

534612856166

534612856178

439527018086

439526908131