1688 ธค60

2017-12-29

2017-12-26

++++++++เก้บภาพบางส่วน Juthasinee Shirak 887876956679626356

2017-12-26

 sirima 3953672746596  0.2*70=14

2017-12-26

 punitar 719952142852  0.7*70=49

2017-12-26

 รุจิรา 472167106870

 รุจิรา 472222300562

 รุจิรา 71278808636906  0.7*70=49

2017-12-25

++++++++ เก็บภาพบางส่วน panisa 189101538775

2017-12-23

 Sunida Hatha   471755148531

++++++เก็บภาพบางส่วน Sunida Hatha 3101542194231

2017-12-22

++++++เก็บภาพบางส่วน 728846009860  0.0328 21x78x20  x13000= 426.4

2017-12-22

รุจิรา  518495472351

2017-12-22

++++++++++ เก้บภาพบางส่วนหมวย 668262449452  0.108 30x60x60  x13000 = 1404

2017-12-21

 รุจิรา 3101564099765

 รุจิรา 100789457366  0.0078*13000=101.4

2017-12-21

+++++++เก็บภาพบางส่วน  kook3968100309267

+++++++เก็บภาพบางส่ว kookน 3348854584851  0.0663 30x47x47  x13000 = 861.9

+++++++เก็บภาพบางส่ว kook757228982815

+++++++เก็บภาพบางส่วน kook 471977451710  0.1795 38x63x75  x130000 = 2333.5

+++++++เก็บภาพบางส่วน kook 880367025793

+++++++เก็บภาพบางส่วน  kook 880369264182

 

2017-12-20

  punitar 471527854986

punitar 471346492997   1.9 x70 =133

punitar 70305713337887

2017-12-17

panisa 3916850810131  0.7 x70 = 49

panisa 470815653719  0.0138   24x32x18  x13000 =179.4

  panisa 470714722998  0.0081 18x25x18  x40000 ลิขสิทธิ์  = 324

2017-12-17

  รุจิรา  70398601129845  0.3 x70 = 21

 ++++++++ เก็บภาพบางสว่น รุจิรา 71262808580299   1.2 x70 =84

 รุจิรา 9600030662859   0.0441   29x40x38  x13000 =573.3

 รุจิรา 70065805775513  0.024  20x40x30  x13000 =312

2017-12-17

  ton 887755296981518728  0.6 x70 = 42

2017-12-16

  punitar 470763148148 1 x70 = 70

punitar 3348858134893

2017-12-12

panisa 887664132933171816  0.0132*13000=171.6

  panisa 887658894272080980  0.0202*13000=262.6

2017-12-08

 

 pattarapol2552  คืนเงินแล้วแล้ว

2017-12-07

 

kook 300192995679  0.144*13000=1872

kook  402854536887  0.1572*13000= 2043.6

kook 402856088229  0.0435*13000ช565.5

kook   880341798571  0.0749*13000=973.7

kook  536496115647  0.0940*13000 = 1222

kook  201614211684  28.5*70=1995

kook  536496216333  0.0955*13000 ช1241.5

kook  518499385960  0.1118*13000ช1453.4

kook  887583125078868789   119

kook  71262416608219   2.1*70=147

 

kook  1202698329982  0.099*13000=1287

kook  887582318251676800  0.0571*13000=  742.3

kook  ร้านไม่ส่ง 741  หยวน

kook  3839935239023  0.1497*13000=1946.1

kook 9757197463552  0.0612*13000=795.6

kook 70043043043841  0.194*13000=2522

  kook  5608566868  20*70=1400

2017-12-07

 punitar  719941589347  0.5*70=35

2017-12-07

 sirima 887583815450979830

 ton  9564023027202  ok

2017-12-06

+++sirima 887583815450979830  3.4*70=238

2017-12-05

  หมวย  668204551715  0.0588*13000=764.4

 

2017-12-02

++++เก้บภาพบางส่วน newtida 31919153581772  1.1*70=77

 newtida 3917103506873  1.1*70=77

2017-12-02

 punitar 468014075656  1.2*70=84

2017-12-02

  poundbus  887525279731603671

2017-12-01

++++++ เก้บภาพบางส่วน kook 887514889378848527  0.1097*13000=1426.1

  kook   536496216395  11*70=770

++++++ เก้บภาพบางส่วน kook 536496115672  0.0582*13000=756.6

++++++ เก้บภาพบางส่วน kook 3908678402029  22.6*70 =1582

3908678400852  22.6*70 =1582

++++++ เก้บภาพบางส่วนkook 8880086535

 punitar 30000072998900  0.2*70=14

2017-12-01

 punitar 70305710307486  0.5*70=35

2017-12-01

++++++ เก้บภาพบางส่วน punitar 3346407930842  0.3*70ช21

 

++++++ เก้บภาพบางส่วน panisa 887505464473777859  0.0091*13000=118.3