1688 ธค 59

2016-12-29

  Jj Platong  402281977308   5.1*70=  357   21/1/60

  Jj Platong 423955233291   0.3*70=21

 Jj Platong  423909627966   0.2*70 =14

 Jj Platong 1202464761602   0.5*70=35  13/1/60

 Jj Platong 423898400634   0.3*70=21   21/1/60

 Jj Platong  883946777893040685   0.2*70=14  21/1/60

 Jj Platong 560544803067  0.0166*13000=215.8

 Jj Platong  886219627003   0.2*70=14  21/1/60

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  Jj Platong  211352532870 0.0165*13000=214.5  13/1/60

++++++ เก็บภาพบางส่วน  Jj Platong  70357471538420  0.0043*13000=55.9  21/1/60

 Jj Platong  รา้นปิดกา่รขายคืน  45.15 หยวน     แจ้ง 21/1/60

 Jj Platong  883952735430177218 0.3*70=21  21/1/60

 

2016-12-29

++++++ เก็บภาพบางส่วน  Sakurada  6027838274  0.1741*13000=2263.2 21/1/60

Sakurada  402316497751   0.2*70=14

2016-12-25

+++++++เก็บภาพบางส่วน   หมวย 888720184514  0.0562*13000= 730.6  13/1/60

 

2016-12-17

Chanida Treeking 402248973637   6.2  x 70  = 434   7/1/60

Chanida Treeking 211354268692  0.0061   7x35x25  x25000 รถ(ลิขสิทธิ์)  = 152.5  30/12/59

 

 ton 1601011121897  0.2 x70 =  14  30/12/59 

 ton 70029021431589  0.4 x70 = 28   29/12/59

++++++++ เก้บภาพบางส่วน   Mardz Mar Wongerkngam   6371745028  0.6  x70 = 42  30/12/59 

 

Mardz Mar Wongerkngam  500417411773  0.6 x70 = 42   30/ 12/59   

 

2016-12-15

 ottokid รา้นปิดการขาย 254.00 หยวน   แจ้ ง  13/1/60

 

++++++++ เก้บภาพบางส่วน ottokid  รา้นปิดการขาย 1,141.00 หยวน  13/1/60

 

ottokid 518181955173  1.6  1.6×70 = 112   30/12/59 ทำเรื่องคืนเงินไว้ 145.00元  เมื่อวันที่ 5  มค 60  รอรา้นแจ้งคืน   ได้เงินคืนแล้ว  145    แจ้งลูกค้า  13/1/60

 

ottokid   719586169259  รา้นส่งช้า (发货时间:2016-12-23 18:11:21) 2.8*70 =196 21/1/60

คืนเงินแล้ว  80หยวน  สรุปในไฟล์

  ++++++++ เก้บภาพบางส่วน    atom 422448529356  1.9 x70 =  133   29/12/59 

 

 

แคนเซิน 48*3 ร้านคืนเงินแล้ว 

 เก็บบางส่วน เติ้ล  536365461957  0.1571  42x55x68    x13000 =  2042.3   7/1/60 

 

nuntavut  402265622140   1.2 x70 = 84   29/12/59

2016-12-13

 

  +++เก็บภาพบางส่วน หมวย  1202367753182  0.1751  48x48x76   x13000 =2276.3   29/12/59  ทำเรื่องคืนเงิน 15.5    5/1/60

 pp99  200412071599  0.0097  21x29x16  x13000 =  126.1   29/12/59  ทำเรื่องคืนเงิน 34หยวน  5/1/60

++++++ เก้บภาพบางส่วน Nidnoi Chi    700291605588   0.0249  22x42x27  x13000 = 323.7  23/12/59  

2016-12-13

++++++ เก้บภาพบางส่วน  panisa 3916850158094  1.5 x70 =  105   7/1/60

++++++ เก้บภาพบางส่วนpanisa  70357049512233  0.0279   23x45x27  x13000 = 362.7   29/12/59 

++++++ เก้บภาพบางส่วนpanisa  422276419371   1×70 = 70   29/12/59

2016-12-07

 nuntavut  518334264025  0.9  x70 =  63  23/15/59  

2016-12-06

  +++++++++++ เก็บภาพบางส่วน sirima     211341213705   0.0158   20x24x33  x13000 = 205.4  23/12/59

+++++++++++ เก็บภาพบางส่วนsirima  70979811514297   2  x70 =  140  23/12/59  

2016-12-05

+++++++++++ เก็บภาพบางส่วน Nidnoi Chi  721012572874   0.0361 (1.6k )  23x32x19  x13000=  182  23/12/59 

+++++++++++ เก็บภาพบางส่วน Nidnoi Chi 402248742113  2.6 x70 = 182  23/12/59

2016-12-04

 

Surachut Dejamornthun  รา้นปิดการขาย 36.00  แจ้ง 23/12/59

Surachut Dejamornthun  รา้นปิดการขาย 53.04   แจ้ง 23/12/59

 ++++++++ เก็บภาพบางส่วนSurachut Dejamornthun  1202450061819  รา้นส่งช้า 发货时间:2016-12-25 18:06:39     2*70=140 13/1/60

Surachut Dejamornthun  รา้นปิดการขาย 150.00   แจ้ง 13/1/60

Surachut Dejamornthun 518400860080 1.2  x70 = 84 23/12/59
 Surachut  422142680031 0.5*70=35 23/12/59 

2016-12-04

+++ottokid 560610307090 2.3 x70 = 161  23/12/59
77.40元*5.6= 433.44คืนเงินแล้ว

+++ ottokid 667126667848  9.4  x70 = 658  23/12/59

2016-12-04

 ++++ Umi Kodomo 518334515080  7.8 x70 = 546 23/12/59 
คืนเงิน282.86元*5.6= 1584.01 แจ้งลูกค้า 31/12/59

Umi Kodomo 9542691901201    0.9  x70 = 63  23/12/59  

2016-12-03

++++++ เก็บภาพบางส่วนottokid 518181824581   10.3   x70 =  721  23/12/59   

ottokid  518331582282   4 x70 =  280   23/12/59

++++++ เก็บภาพบางส่วน ottokid 765186040553  4.4   x70 =  308  23/12/59  

2016-12-03

  ++++++ เก็บภาพบางส่วนคุณเน   1202367753475  0.0302   26x43x27  x13000 = 392.6  23/12/59 

คุณเน   560616934598  0.021*13000=273

 ++++++ เก็บภาพบางส่วน คุณเน 888624303990  ok 

2016-12-03

  ++++++ เก็บภาพบางส่วนpanisa  3916850140249   0.5  x70 =  35  23/12/59 

 panisa 883699174501021698  0.0095  17x28x20  x13000 =123.5   23/12/59

++++++ เก็บภาพบางส่วนpanisa  883706177596989931  0.0076  19x25x16   x13000=  98.8  23/12/59  

++++++ เก็บภาพบางส่วนpanisa  883698375794370946  0.0104   18x29x20  x13000 =  135.2  7/1/60

2016-12-01

 nantavut  420659699599  2.6  x70 =    182   16/12/59

2016-12-01

 atom 719569608081   2.8 x70 =   196   16/12/59

++++atom  8033650349  6.3 x70 =  441  16/12/59 

  atom  671959045    5.4  x70 =   378   16/12/59

 29พย 59

++++panisa  3941621659881   0.4  x70 =   28   16/12/59 

++++panisa  3916850135640   0.5 x70  = 35    23/12/59  

++++panisa  560518832767  0.0135  (1.7k)    26x26x20   x13000 =  175.5   23/12/59

  ++++panisa  883652801133181961   0.0079 (1 k)   19x26x16  x13000 = 102.7  23/12/59

   ++++panisa 883651330821708466   0.0101  (1.8k)   18x28x20  x13000 =  131.3  23/12/59

 

  +++++ottokid 765179541738  3.6 x70 =  252   19/11/59  คืนเงิน179.4*5.6=1004.64  แจ้ง 1/1/60