1688 ตค 60

2017-10-31

  886982422500434422 kook  0.0432*13000=561.6

2017-10-31

++++++++ เก็บภาพบางส่วน Juthasinee Shirak  71176551478476

 

  sirima 768528669886   0.2*70=14

2017-10-31

Warawut Duangkaew 3968462489086  0.1447*13000=1881.1

2017-10-30

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน  panisa 461339375671  3.6*70=252

panisa 886961233403475133  0.0265*13000=344.5

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน panisa 886963102755838462  11.4*70=798

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน panisa 900214853912  0.0356*13000=462.8

2017-10-29

++++++ เก็บภาพบ้างส่วน   รุจิรา

2017-10-26

  1202675674855  pound bus   1.2*380=456

 

 ++++++ เก็บภาพบ้างส่วน  ton886919925794124889   ok

 

2017-10-22

  sirima 3341810098355  0.2*70=14

2017-10-22

+++++เก็บภาพบางส่วนkook 886868104777802321  0.0756*13000=982.8

kook 886855143249933639  2.2*70=154

kook 886868893089485560  0.0699*13000=908.7

+++++เก็บภาพบางส่วนkook 300163548594  0.123*13000=1599

+++++เก็บภาพบางส่วนkook 3861050104392  0.1037*13000=1348.1

+++++เก็บภาพบางส่วนkook 460132121140 ok

+++++เก็บภาพบางส่วนkook 768524281076  0.0408*13000=530.4

+++++เก็บภาพบางส่วนkook 3914330914979  0.0927*13000=1025.1

 punitar 719906345771   0.9*70=63

 Aom Tanawun 1901918489652  0.0158*13000ช205.4

 

 Aom Tanawun 1901900132257  0.0117*13000ช152.1

 

  ต้น 3907571165100  ok

 

2017-10-15 

 

+++++เก็บภาพบางส่วนkook คืนลูกค้าแล้วสรุปบิล

kook 3831052261367  0.0993*13000=1290.9

kook 459165411526  0.0656*13000ช852.8

+++++++เก้บภาพบางส่วน kook 536487331471  0.0776*13000=1080.8

+++++++เก้บภาพบางส่วน kook 3341349924761  10.2*70=714

+++++++เก้บภาพบางส่วน kook 719936691564  0.0643*13000=835.9

 

2017-10-15

 แม่ชุ่ม 350698892052 ok

2017-10-14

+++++++เก้บภาพบางส่วน ottokid 3915978844445

 

+++++++เก้บภาพบางส่วน ottokid 3915978844445

++++++เก้บภาพบางส่วน  อิกคิว 70575503836424  10*70=700

2017-10-13 

kook ไม่คิดเงิน

 

kook 459161799486  5.9*70=413

kook 719921343348  0.1094*13000=1422.2

+++++++++++++ เก็บภาพบางส่วน kook 220004965517  0.435*13000=5655

+++++++ เก็บภาพบางส่วน kook   ปิดการขาย 331.00  แจ้ง

+++++++ เก็บภาพบางส่วน kook 886807410387458879  24.5*70=1715

++++++ เก็บภาพบางส่วน kook 880344590095  0.2326*13000=3023.8

++++++ เก็บภาพบางส่วน kook 3956632520473  3.8*70=266

++++ เก็บภาพบางส่วน kook  691.00  แจ้ง

++++ เก็บภาพบางส่วน kook 400111218989  2.6*70=182

++++ เก็บภาพบางส่วน kook 886800750958864995  1.6*70=112

++++ เก็บภาพบางส่วน kook 668019248207  0.028*13000=364

+++ เก็บภาพบางส่วน kook 668019046962  5*70=350

kook 3810080327180  13.2*70=924

kook  ร้านปิดการขาย  341หยวนแจ้งแล้ว

kook 71160305068616  5.2*70=364

kook 886800970705511460  3.9*70=273

kook   259หยวน แจ้ง

kook 886801448373357876  3*70=210

+++ เก็บภาพบางส่วน kook 300163548606  0.1032*13000=1341.6

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kook คืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kook คืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแคืนเงินแจ้งสรุปในบิลจ้งสรุปในบิล

kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

kook

+++ เก็บภาพบางส่วนคืนเงินแจ้งสรุปในบิล kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kook kook 402702786537  0.1525*13000ช1982.5

+++ เก็บภาพบางส่วน kook คืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kookคืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kook คืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kook 600452472474  2.7*70=189

+++ เก็บภาพบางส่วน kook 536476226392  0.112*13000=1456

+++ เก็บภาพบางส่วน  kook คืนเงินแจ้งสรุปในบิล

+++ เก็บภาพบางส่วน kook คืนเงินแจ้งสรุปในบิล

2017-10-10

 

   sutinee 3340731568804  0.3*70=21

 sutinee 71176546458509  0.8*380 สิขสิทะิ = 304

 

  sutinee211478396131  0.019*13000=247

 sutinee280653914209  1.3*70=91

 sutinee 1019317602226  1*70=70

 sutinee

 

2017-10-08

  punitar 457381221536  1.4*70=98

    punitar3831038267697  0.8*70=56

punitar 886673959082495506  0.0119*13000=154.7

punitar 518486905167  2*70=140

+++++++อิกคิวเก็บภาพบางส่วน  71136902617260  30.3*70=2121

 +++++อิกคิว+++ เก็บภาพบางส่วน 71136902617260

+++++++อิกคิวก็บภาพบางส่วน 71136902617260

++++++++ อิกคิวเก็บภาพบางส่วน 71136902617260

2017-10-07

  kook 886655444934579095   1.4 x 70 = 98   19/10/60

 kook  คืนเงิน  381

2017-10-07 

หมวย 3927780252397 0.206*13000=2678

 

 รุจิรา  30000038759339  3.6*70=252

2017-10-04

pattarapol2552 457858965176   0.5*70=35

pattarapol2552  คืนเงิน แจ้งในขนสาง 40.50
2017-10-04
Rudeemas Deesorn 3340304563458  0.0726 *13000=943.8

2017-10-01

      560755298747

2017-10-01

   880296555758  นำเข้า 210 ok