1688 กย 60

2017-09-16

++++++ เก็บภาพบางส่วน 886402633146053172

2017-09-15

   518262280741

2017-09-13

  886413792518667452

2017-09-13

++++++ เก็บภาพบางส่วน 3338768854368

++++++ เก็บภาพบางส่วน

+++++ เก็บภาพบางส่วน

++++ เก็บภาพบางส่วน 536477511958

  3338673777715

 

 886397737500721368

++++ เก็บภาพบางส่วน 3338778774769

 70107810350115

 3904721570890

++++ เก็บภาพบางส่วน 454152345952

++++ เก็บภาพบางส่วน  454202243041

 454200981321

 886408984631898035

 518262553251

 100762288138

++++ เก็บภาพบางส่วน 886417922453376127

 886413799854819977

 454146067486

 1901898792618

++++ เก็บภาพบางส่วน 70224008827460

++++ เก็บภาพบางส่วน 886403553276566378

++++ เก็บภาพบางส่วน 70043028322375

 518263679673

 600435941462

 886398885171716228

 

2017-09-12

 sirima 3926351234440

2017-09-12

 sutinee 536353581805

 sutinee 3982377320547

 sutinee 402653906787

 

2017-09-10

 เกล 71230310202080

2017-09-10

  panisa 886332704286313216

panisa 886332704285151690

panisa 453364104042

 

 

panisa 3338241692203

panisa 886331365199202102

2017-09-08

 หมวย 3927780217967

หมวย 402696654344

2017-09-08

  tutum    +ton 2xl=1 763028429476

2017-09-08

sirima 3953671971772

  sirima 3338084495406

2017-09-06

  เกล 536368417885

2017-09-03

                880296555575  ok

 

punitar 452222515691  0.3*70=21

  punitar 886251043685485405  0.0046*13000=59.8

2017-09-02

 ปิดการขายMorakot Pensri  91.00 หยวน 

แจ้ง17-9-60

 

Morakot Pensri 3929837979524  คืนเงิน165.00  

แจ้ง 17-9-60

 

Morakot Pensri 3983132586984  2.1*70=147

Morakot Pensri 3933269433199  0.4*70=28

Morakot Pensri  คืนเงิน 112 แจ้ง 17-9-60

Morakot Pensri 100703193493    0.5*70=35

Morakot Pensri 100320072751  1.6*70=112

Morakot Pensri 600411700823 

Morakot Pensri 600410603854   0.5*70=35

Morakot Pensri 70109309758017  0.7*70=49

2017-09-01

 

  nsin 70725905517146   3.8*70=266