1688 กย 60

 ยีpunitar 560755298747   0.0051   11x22x21  x13000 =  66.3   19/10/60

 อาจารย  210หยวน 880296555758

2017-09-29

ร้านคืนเงิน 216.00kook

kook 536864979564  0.053*13000=689

kook 175.00หยวนแจ้งตามของ

kook 457041000805   2.1 x70 = 147   19/10/60

kook  456900800170   0.0499   31x46x35  x13000 =648.7   19/10/60

kook 518392123799  3.3*70=231

kook 719910363082  0.0787   32x41x60  x13000 =  1023.1   19/10/60

kook  182.00

kook 3340167656545  3*70=210

kook 3340159749459   3.2 x70 =  224   19/10/60

kook 757215164456   0.0686  30x44x52  x13000 = 891.8   19/10/60

kook 3816780706045   4.7 x70 = 292.5   19/10/60

ปิดการขายไม่ด้คิดเงินkook

  ปิดการขายไม่ด้คิดเงินkook

kook 1901907154791   1.2*70=84

kook คืนเงิน69หยวน แจ้งในบิลตามสินค้าที่ยังไม่ได้รับ

kook 886595387952195235   2.9 x70 =  203   19/10/60

kook 456717332356   1.3 x70 =  91   19/10/60

kook 600432487606

kook 456674619724  0.0134*13000=174.2

kook 400098586170  0.0316   26x38x32x13000 = 410.8  19/10/60

kook 3831224444601  2.2*70=154

kook 3939722472578  0.0449*13000=583.7

kook 456837642047  2 x70 =  140   19/10/60

kook 456800011770  578หยวนแจ้งแล้ว

kook 3340081419130   2.6 x70 =  182   19/10/60

2017-09-26

  kook

 kook 3339619112915   1.9 x70 = 133   19/10/60

2017-09-26

  sutinee 30000059717496  1.1*70=77

 sutinee 1019282627926  0.3 x70 =   21   16/10/90

2017-09-26

 punita 455699500552  0.6*70=42

2017-09-25

sirima3953672081413  0.3*70=21

 sirima 3339453000527  0.3*70=21

++++++ เก็บภาพบางส่วน panisa 886507117165001496  0.0143*13000=185.9

++++++ เก็บภาพบางส่วนpanisa 886505744758424324  0.033*13000=429

++++++ เก็บภาพบางส่วน ton886501206467109747  ok

 kook

  kook886617992337  2.2*70=154

kook 402649846476  1.1*70=77

++++++ เก็บภาพบางส่วนkook  3914330863442  0.0283*13000=367.9

kook 457366059317  2.3*70=161

++++++ เก็บภาพบางส่วนkook  3914330863442

kook 886417350774  1.1*70=77

++++++ เก็บภาพบางส่วนkook 3816780684216  3.5*70=245

++++++ เก็บภาพบางส่วนkook 536483155219  0.0656*13000=852.8

 ++++++ เก็บภาพบางส่วน kook71047226564109  5.4*70=278

  kook455280458695  2.3*70=161

kook 886572103075862927 1.7*70=119

kook 3820650305925

 kook 3339418092315  1.3*70=91

  ++++++ เก็บภาพบางส่วนkook 560752257011  0.0758*13000=985.4

 

 kook 886490539592950217  0.6*70=42

 

     ++++++ เก็บภาพบางส่วนkook 1901900248010  6.1*70=427

++++++ เก็บภาพบางส่วนkook  71082964697064  5.870=406

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook  886501225784569994  0.024*13000=312

 +++++ เก็บภาพบางส่วน kook   1202660782194  0.1061*13000=1379.3

 kook 560656801314  2.5*70=175

kook 71925326294663

+++++ เก็บภาพบางส่วนkook  518394378004

+++++ เก็บภาพบางส่วน punita 455171564588  0.0022*13000=28.6

 

Kraisit Chaichan 886478034432496400

Kraisit Chaichan 886478391701981359  2.2*70=154

Kraisit Chaichan 70085015290198  6.4 x70 =448  19/10/60

Kraisit Chaichan 455194459492  1.6*70=112

Kraisit Chaichan 886489841632812369  1.4*70ช98

2017-09-21

kook 402649846465  0.1116*13000=1450.8

kook 454969732247  0.0213*13000ช276.9

kook 70611108585370  0.0516*13000=670.8

kook 455045435975

kook 455343703046  0.0759*13000=986.7

kook 455078855492

kook 886466529868180965

 kook 9737712444142  3*70=210

  kook 518390109180

2017-09-21

  ton 211417778851  ok

2017-09-21

  sirima 3339127628728

2017-09-20

  หมวย 402751906634    16 x70 =  1120   19/10/60

2017-09-16

++++++  ton เก็บภาพบางส่วน 886402633146053172  ok

2017-09-15

  punitar 518262280741

2017-09-13

  kook 886413792518667452  0.8*70=56

2017-09-13

++++++ kook เก็บภาพบางส่วน 3338768854368  2.3*70=161

++++++ kook  เก็บภาพบางส่วน 9600041162138  check

+++++ kook เก็บภาพบางส่วน

++++kook เก็บภาพบางส่วน 536477511958  0.0363*13000=471.9

kook   3338673777715  0.0175*13000=227.5

 

 ร้านไม่ขายยังไม่คิดเงิน,ูกค้า

 kook 886397737500721368  3*70=210

++++ kook เก็บภาพบางส่วน 3338778774769  4.2*70=294

 kook 70107810350115  0.0225*13000=292.5

 kook 3904721570890  2*70=140

++++kook เก็บภาพบางส่วน 454152345952  0.0315*13000=409.5

++++ kook เก็บภาพบางส่วน  454202243041 0.029*13000=377

 kook 454200981321  0.029*13000=377

 kook 886408984631898035  0.0622*13000=808.6

 kook 518262553251  4.1*70=287

kook

 kook 100762288138  2*70=140

++++kook เก็บภาพบางส่วน 886417922453376127  0.0475*13000=617.5

kook  886413799854819977  1.6*70=112

kook  454146067486  2.5*70=175

kook 1202669128994   2.4 x70 =  168   19/10/60

 kook 1901898792618  1*70=70

kook

++++kook เก็บภาพบางส่วน 70224008827460  6.7*70=469

++++kook เก็บภาพบางส่วน 886403553276566378  0.1248*13000=1622.4

++++kook เก็บภาพบางส่วน 70043028322375  0.0274*13000=356.2

kook  518263679673  2.1*70ช147

kook

 kook 600435941462  0.0744*13000=967.2

kook  886398885171716228  4.2*70ช294

 

2017-09-12

 sirima 3926351234440 0.2*70=14

2017-09-12

 sutinee 536353581805  2.6*70=182

 sutinee 3982377320547  0.2*70=14

 sutinee 402653906787  0.2*70=14

 

2017-09-10

 เกล 71230310202080  ok  1.4*70=98

2017-09-10

  panisa 886332704286313216  0.5*70=35

panisa 886332704285151690  0.0039*13000=50.7

panisa 453364104042   0.2*70=14

 

 

panisa 3338241692203  0.005*13000=65

panisa 886331365199202102  0.0163*13000=211.9

2017-09-08

 หมวย 3927780217967  0.0813*13000=1056.9

หมวย 402696654344  0.0183*13000=237.9

2017-09-08

  tutum    +ton 2xl=1 763028429476   4*70=280

2017-09-08

sirima 3953671971772   0.2*70=14

  sirima 3338084495406  1.1*70=77

2017-09-06

  เกล 536368417885

2017-09-03

                880296555575  ok

 

punitar 452222515691  0.3*70=21

  punitar 886251043685485405  0.0046*13000=59.8

2017-09-02

 ปิดการขายMorakot Pensri  91.00 หยวน 

แจ้ง17-9-60

 

Morakot Pensri 3929837979524  คืนเงิน165.00  

แจ้ง 17-9-60

 

Morakot Pensri 3983132586984  2.1*70=147

Morakot Pensri 3933269433199  0.4*70=28

Morakot Pensri  คืนเงิน 112 แจ้ง 17-9-60

Morakot Pensri 100703193493    0.5*70=35

Morakot Pensri 100320072751  1.6*70=112

Morakot Pensri 600411700823 

Morakot Pensri 600410603854   0.5*70=35

Morakot Pensri 70109309758017  0.7*70=49

2017-09-01

 

  nsin 70725905517146   3.8*70=266