1688 กย 59

518312256076/Jan Naiyanar

280544772819  /Jan Naiyanar

2016-09-26

 เชอรรี่ช๊อป  3904830363092  0.0036  15x12x12 x13000 =  46.8   15/10/59

 

++++++เก็บภาพบางส่วน  เชอรรี่ช๊อป  3926778040495  1.8  x70 =  126  15/10/59

++++++เก็บภาพบางส่วน  เชอรรี่ช๊อป 700254642498   1.8 x70 =  126  15/10/59

++++++เก็บภาพบางส่วน Sirima  412880880953  0.0225  25x36x25  x13000= 292.5  15/10/59

  ต้น 710292226391  188.5   15/10/59

 

2016-09-21

 +++++ เก็บภาพบางส่วน OttoKids  70076204144932   1*70=70

  OttoKids  886203241126  0.0277*13000= 360.1

OttoKids  350615751863  1.8*70=210  7-10-59

 +++++ เก็บภาพบางส่วน OttoKids  719469104067  1.7*70=119

+++++ เก็บภาพบางส่วน OttoKids  390136211087  1.3 x70 =  91   15/10/59

 OttoKids 580304449484  1.3*70=91

OttoKids 1202293455364   0.7*70=49

+++++ เก็บภาพบางส่วน  Narisara  412394296323  0.0048*13000=62.4

++++ เก็บภาพบางส่วน  Narisara  765138883392  0.0241*13000=313.3

Narisara  1901646986628   0.1*70=7

Narisara  560430531411  0.3*70=21

2016-09-20

 ++++++เก็บภาพบางส่วน  หมวย 888690255524  0.0296*13000=384.8

++++++เก็บภาพบางส่วน  เชอรรี่ช๊อป  560417903315  0.0086×13000=111.8

+++++ เก็บภาพบางส่วน เชอรรี่ช๊อป  412278912146  2.6*70=162

 

2016-09-14

 ++++++ เก็บภาพบางส่วน Jidda  724028027631

 ++++++ เก็บภาพบางส่วน Jidapa  720177772941  0.2052*13000=2667.6   30/9/59

 

++++++ เก็บภาพบางส่วน  OttoKids  401014174856   2*70=210  10/9/59

++++++ เก็บภาพบางส่วน  OttoKids  411669523831  0.0323*13000=419.9

++++++ เก็บภาพบางส่วน  OttoKids   765145765488  0.7*70=49

    ++++++ เก็บภาพบางส่วน  OttoKids  765116287800  0.0207*13000=269.1  7/10/59

++++++ เก็บภาพบางส่วน  OttoKids  719397248536  2*70=140  30/9/59

2016-09-11

 

++++++ เก็บภาพบางส่วน Warawut  518309744343  22.3*70 =1561  30/9/59

 

2016-09-10

 

เชอรี่shop 227582924174  0.1386*13000=1801.8 30/9/59

 

  เชอรี่shop  70854416647987 0.0446 *13000=579.8

  +++++++เก็บภาพบางส่วน OttoKids 518309426140  6.1*70=247 30/9/59

 

+++++++เก็บภาพบางส่วน ottokie  402005113018  1.3*70=91

+++++++เก็บภาพบางส่วน ottokie   คืนเงิน แจ้งแล้ว 742.64 4/10/59

+++++++เก็บภาพบางส่วน ottokie  765143505494  รา้นจัดส่งเมื่อวันที่  24/9/59  ส่งช้า  5.8*70=406

8-9-59

 แววประกาย  70695307224874  0.0255   17x50x30  x13000 =  331.5   24/9/59

pp99  518208289124   0.0045   7x32x20   x13000 =  58.5    24/9/59

 pp99  211248768220  0.0034   14x24x10  x13000 =  44.2   24/9/59

 pp99  882720276636266349  0.0019   10 x17  x11   x13000 = 24.7   24/9/59

pp99  1901619865031    0.2*70=14   30/9/59

 pp99  1901643761122   0.6  x70 =  42   24/9/59

  pp99  882723183527543570

  pp99  536330237185   0.2×70 =  14   24/9/59

2016-09-07

 

  แววประกาย  720179961398  0.0483  42x50x23   x13000 =   627.9   24/9/59

 

เก็บภาพบางส่วน  atom  719458927422   5.1   x70 =  357    24/9/59

 

+++++ เก็บภาพบางส่วน  atom  668413130   2.1  x70 =  147  24/9/59

+++++ เก็บภาพบางส่วน  atom  8009058643  12.1   x70 =  847   24/9/59

 

2016-09-05

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  atom 710289193266  2.4   x70 = 168    24/9/59

+++++++ เก็บภาพบางส่วน  atom  560398575321 1.8 x70 =   126   24/9/59

2016-09-01

เชอรี่shop  882663157242332926  0.6 x70 = 42   17/9/59

+++++++ เก็บภาพบางส่วนเชอรี่shop  3916850070776   0.9 x70 =   63  17/9/59

  +++++++ เก็บภาพบางส่วนเชอรี่shop  410702813579   0.0087  18x27x18  x13000 = 113.1   17/9/59

   +++++++ เก็บภาพบางส่วน  เชอรี่shop  402071984514   0.0077  20x24x16   x13000 =   100.1   24/9/59

 Lukjan  70453846812355   0.2 x70 =  14  17/9/59