1688 กพ 60

 

2017-02-28

++++ sirima  518229855162   0.1 x70 =  7   18/3/60

++++ sirima 884348064564579465  0.0046  21x11x20  x13000  =  59.8  18/3/60

+++เก็บภาพบางส่วน sirima 429316136161  0.0032  19x19x9  x13000 =  41.6   18/3/60

 

2017-02-27

  panisa  3324185257354  0.0694   29x46x52  x13000 =  902.2  18/3/60

2017-02-27

  punitar  402385171897  0.1 x70 =  7   18/3/60

 

punitar  888728796659  1.3  x70 =  91   18/3/60

punitar

2017-02-27

nathasak.sin@gmail.com  429095568857   ร้านแจ้ง 768493574799  0.1 x70 = 7   18/3/60

2017-02-26

  Puntitar429020884094   1.7  x 70 =   119   18/3/60

 

 Puntitar 884329794241757712  0.1 x70 =  7   18/3/60

 

      Puntitar      884325636571253462  0.0065   36x18x10  x13000=  84.5   18/3/60

Puntitar888690179709  0.0031  23x17x8  x13000 =  40.3   18/3/60

Puntitar  500444871733   0.6×70 = 42   18/3/60

Puntitar  719654531779   2.3 x70 =  161   18/3/60

Puntitar  560587568319  0.0178  12x27x55  x 13000 =  231.4   18/3/60

 

++++Umi Kodomo เก็บภาพบางส่วน   884320304918817323  0.0167  18x25x37  x13000 =  217.1  18/3/60

 

++++Umi Kodomo เก็บภาพบางส่วน  884319680846030319  0.0068  25x18x15  x13000=  88.4  18/3/60

++++Umi Kodomo เก็บภาพบางส่วน    211385190239  0.0067  13x32x16  x13000 =   87.1  18/3/60

 

  Umi Kodomo 719513119716  0.006  13x17x27  x13000 =  78  18/3/60

 

2017-02-22

  nuntavoot  428726200486   2.6 x70 =  182  18/3/60

22-2-60

Koi Wongariyakawee   250016332502  1.6  x 70 = 112   18/3/60

  com 560593524081  2.4  x 70 = 168    18/3/60

 

 k a  536398723014   0.5 x70 =  35   9/3/60

2017-02-20

+++++เก็บภาพบางส่วน atom 674884110  4.5  x 70 =  315  18/3/60

 atom  70858409192736  0.2 x70 = 14   9/3/60

2017-02-19

  punita 719654531800  0.9 x70 =  63    9/3/60

17-02-60

 

2017-02-13

  Sirima Sirimahaphruek  คืนเงินแล้ว

  Sirima Sirimahaphruek  402367338757   0.2 x70 =14   3-3-60

2017-02-13

++++++++ เก็บภาพบางส่วน  Panisa Poolpol  3916850211969  2.5 x 70 =  175   3-3-60

 Panisa Poolpol  402373311317  0.3 x70 =  21   3-3-60

402373311361  0.5*70=35

2017-02-11

Puntitar  9591967261201   0.0232  20x40x29   x13000= 301.6    25-2-60

Puntitar  900179160201   0.3  x70  =21    3-3-60

Puntitar 1202497575767   0.0215  15x53x27 x13000 =   279.5   25-2-60

Puntitar 3323135027486   1.5  x70 = 105    25-2-60

 

 Puntitar  3904830743521  0.2 x70 =    14    3-3-60
+++ottokid 768494976345

ottokid 768494976345

ottokid  768494976345

ottokid 768494976345

ottokid  768494976345  18.6  x  70=   1302     3-3-60

 

ottokid 518225289597    1.1  x 70 =  77   25-2-60

ottokid  719690716153    4×70 =   280   3-3-60

+++ottokid  518331440161  5.6  x70 =392  9/3/60

 +++ ottokid  667288612234    1.9×70 = 133   3-3-60

kook   3981981542837  0.0511  46x37x30 x13000 = 664.3   9/3/60

kook   ยังไม่จ่าย  884247366515903336  2.2×70 =  154   18/3/60

kook   ยังไม่จ่าย  710323153363  710323153303  0.0144*13000=187.2

kook   ยังไม่จ่าย   167.00  รอแจ้งลูกค้า   แจ้งคืน 3-3-60

kook    V00179958747  1.7 x70 = 119    9/3/60

 kook   3323400140452   1.8  x70=  126   3-3-60

   kook    3912501149943    2.1×70 =   147  3-3-60

kook   ยังไม่จ่าย  รา้นไม่ส่งคืนเงิน 284.00  รอแจ้งลูกค้า  แจ้งคืน 3-3-60

kook  157 หยวน คืนแล้ว  แจ้ง 8-3-60

kook  138  หยวน คืนแล้ว  แจ้ง 8-3-60

  kook   50423229102063  0.035  50x35x20  x13000 =455  9/3/60

 

  kook    3323294806006  1.1  x 70 =77  3-3-60

10-2-60

 

  k  a  2857467411  4*70=280

2017-02-09

  3800111601896   ต้น

2017-02-08

atom 8038124185

atom 719691189961  0.5  x 70 =35  3-3-60

atom 673125772   1.4  x 70 =   98   25-2-60

atom 403232038839  9.9  x 70 =693    25-2-60

atom  426970298647   0.7 x70 =   49   26-2-60

atom  9890463446340  1  x 70 =70   3-3-60

  +++เก๋บบางส่วน atom  8038124185    0k  26-2-60

2017-02-08

  คุร a 780001545347  2.1   x 70 =147   25-2-60

  nunttavoot 402366350730  0.0055  12x24x19   x13000=  71.5     25-2-60

  nunttavoot  900178757979    12x24x19   x13000=  71.5     25-2-60

7-2-60

 +++panisa   3941622099098  0.024   25x31x13x13000=  312    25-2-60

 +++panisa  560585028364  0.0096  17x21x27   x13000 =   124.8   3-3-60

 

panisa 3800042978188  1.2  x 70 =84    25-2-60

 panisa  884227230014868729  0.0097  18x27x20 x13000 = 126.1    3-3-60

 

pinpinut 402373319915  0.0431  23x48x39  x13000 = 560.3   25-2-60

 pinpinut  884181561754413119

 pinpinut  560609901325  0.0439  15x43x68  x13000 =  570.7   9/3/60

2017-02-06

 

  Sutinee Jaiwong  719595497420  0.0086   20x24x18   x13000=  111.8   25-2-60

2017-02-06

 narisara  70759257506922   2.6  x 70 =  182    25-2-60

2017-02-03

 pyodotth mail  3903951460935   0.0346  27x40x32   x13000= 449.8   25-2-60

++เก็บภาพบางส่วน panisa 3904830713120  0.0102   20x30x17   x13000 =  132.6    25-2-60

++เก็บภาพบางส่วน panisa 884211722001696012  0.0152  39x23x17  x13000 = 197.6  3-3-60

2-2-60

 +++เก็บภาพบางส่วน panisa  884140478667344820  14.7  x 70 =  1029/