1688 กค 60

panisa  3916850478798

  panisa 885905436985512360

panisa 885905352107999905

Sutinee Jaiwong 211476959305  ok

Sutinee Jaiwong 3335207598288  ok

Sutinee Jaiwong  70371115169486  3.8*70ช266

2017-07-29

 punitar 518418578010  0.8*70=56

2017-07-28

  ton 885884445091760243 ok

2017-07-28

kook kook 768510395244 ok

kook kook 885879614500493096  0.1018*13000=1323.4

kook kook 402526188772    แทร็คผิดทำคืนเงิน

kook kook 3816780536703  1.8*70=126

kook kook 536460438056  2.6*70=182

 

kook kook 3335519790489  แทร็คผิดทำคืนเงิน

 

kook kook 18665677019  แทร็คผิดทำคืนเงิน

  kook kook 780055221487

 

Morakot Pensri 3334834055783  1.7*70=119

 

Morakot Pensri 885934696567779143

Morakot Pensri 447327406951  2.2*70=154

2017-07-25

 sirima 3953671671360  0.3*70=21

sirima 3334850624380  0.2*70=14

sirima 3334832063129  0.2*70=14

2017-07-25

 ยpunitar 667769609882  0.8*70=56

2017-07-24

 +++++++++++++เก็บภาพบางส่วนหมวย 885853335292101172  0.1*13000=1300

 +++++++++++++เก็บภาพบางส่วน หมวย 39277801789300.2199*13000=2858.7

+++++++++++++เก็บภาพบางส่วน หมวย 3927780178641  0.1 326*13000= 1723.8

+++++++++เก็บภาพบางส่วนpanisa 600378607284   0.8*70=56

  +++++++++เก็บภาพบางส่วนpanisa 3831000714874 0.006*13000=78

+++++++++เก็บภาพบางส่วนpanisa 447146399664 0.0048* 0.00613000=62.4

++++++++เก็บภาพบางส่วนpanisa 885842383433818197 0.006*13000=78

 

panisa 317059288467 3.3*70=231

 panisa 885842414408956704   1.3*70=91

++++++เก็บภาพบางส่วนkook kook 560519908484  ok

++++++เก็บภาพบางส่วนkook kook 885861114848039450

++++++เก็บภาพบางส่วนkook kook 447379448583

++++++เก็บภาพบางส่วน kook kook 885863512596777823  0.2444*13000=3177.2

 kook kook 536636942887  3.4*70=238

 

  panisa 3934137113218  0.5*70=35

panisa 885787933417007219  0.0166*13000=215.8

2017-07-18

  sirima 3953671626207  0.2*70=14

sirima 3334360523565  0.2*70=14

2017-07-15

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook  ทำเร่องคืนเงิน

  kook  kook 446341349597  5.5*70=385

  kook  kook  คืนเงิน 224 ok

  kook  kook ทำคืนเงิน  409.80  ok

  kook  kook 3912009602721  0.0606*13000=787.8

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 536465178607  0.032*13000=416

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 700344806387  3.5*70=252

+++++เก็บภาพบางส่วน   kook  kook ทำคืนเงิน  160.50  ok

 

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 70043011679572 0.0328*13000=426.4

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 885774878474595005  0.0619*13000=804.7

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 3957941295004  0.0906*13000=1177.8

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ปิดการขาย  368.00  18-9-60

  kook  kook 710394878654  2.6*70=182

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ทำคืนเงิน  291 ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 1202632043860  4.1*70=287

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kookทำคืนเงิน  386.80  ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 518248265615  3*70=210

  kook  kook 765299941998  3*70=210

  kook  kook  ทำคืนเงิน  216.8  ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 518418078183

  kook  kook 446341349597  ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ืำคืนเงิน   340 ok

 เกล 211432457354  ok

  kook  kook 446340235916  0.0292*13000=379.6

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 70917514426291  3.1*70=217

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 400087687670 5*70=350

  kook  kook 600390445300  0.0667*13000=867.3

  kook  kook 780048044584  0.9*70=63

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ทำ คืนเงิน  690  ok

  kook  kook  คืนเงิน 101.50  ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook BX106750304290146

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook  885909071529042805

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook  ทำคืนเงิน 1570 ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ทำคืนเงิน  271.00  ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook 885792905886983136  2.8*70=196

  kook  kook 446330157809  0.0216*13000=280.8

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ทำเรทาอคืนเงิน  369.00  ok

+++++เก็บภาพบางส่วน  kook  kook ทำเรทาอคืนเงิน  411.00 ok

 

+++++เก็บภาพบางส่วน   kook  kook 446343485518  0.0384*13000=499.2

  kook  kook 3334364899699 0.0429*13000=557.7

 

  nantavoot 446022046409  4.1*70=287

 

 

  panisa 885727431307100603  1.7*70=119

 

  panisa 885726795998502269

 

  อิวคิว 1901863951108    28.6*380=10868

อิวคิว 1901863951108

 2017-07-12

 Jj Platong 3937930210364

 

 punitar 3333878833127  0.2*70=14

  ton  3839947190794

2017-07-11

 sirima 3953671589777

sirima 3333797630397

2017-07-09

อิกคิว 390676449

อิกคิว 390676449

อิกคิว 390676449

 อิกคิว 390676449

2017-07-07

  punitar 667722423459

2017-07-06 08

 

 panisa 600352579119  1.1*70=77

2017-07-05

Rudeemas Deesorn 518385290181  0.1047*13000=1361.1

 

atom 710377274288   0.7*70=49

 

atom 885656843614968518   0.5*70=35

 

 แขก 400085319891  ok

2017-07-04

 sirima3333372356295  0.0058*13000=75.4

sirima 3953671571597  0.3*70=21

2017-07-04

Umi Kodomo 227896133024  3.5*70=245

Umi Kodomo 402595488387  2*70=140

Umi Kodomo 402595488507 1.1*70=77

Umi Kodomo 900196802978  4*70=280

2017-07-04

panisa 71179807125345  0.0075*13000=97.5

  panisa 885645437042663875  0.0332*13000=431.6

2017-07-03

 Sutinee Jaiwong 211456356027  0.0031*13000=40.3  71979149199

Sutinee Jaiwong 30000060291026  2.9*70=203

2017-06-30

<pattarapol2552 880310276036

<pattarapol2552 885604393014701780

<pattarapol2552 5271829885